Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Saunatuoksu SAUNIA 800 50ml eucalyptus

SAUNIA

Suomessa valmistettu raikkaan eukalyptuksen tuoksuinen saunatuoksu.

4,95 € / kpl

99 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500554337
  • EAN-koodi: 6416392008007

Laadukas ja turvallinen löylytuoksu joka tuoksuu raikkaalle eukalyptukselle

Pakkaus

Paino
0.1 kg
Nettosisältö
0.05 LTR
Korkeus
6 cm
Pituus
3 cm
Leveys
3 cm

Vaaralausekkeet:

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.