Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Saunatuoksu SAUNIA 800 50ml eucalyptus

SAUNIA

Suomessa valmistettu raikkaan eukalyptuksen tuoksuinen saunatuoksu.

4,95 € / kpl

99 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500554337
  • EAN-koodi: 6416392008007

Suomessa valmistettu raikkaan eukalyptuksen tuoksuinen saunatuoksu.

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
0.1 kg
Korkeus
6 cm
Pituus
3 cm
Leveys
3 cm