Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

SAUNIA tuoksubaari 5 tuoksua + seinäteline 816

SAUNIA

Seinätelineessä viisi erilaista 50 ml:n Saunia löylytuoksua. Mitat 25 x 5 x 9 cm.

27,90 € / kpl

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500358063
  • EAN-koodi: 6416392008168

Seinätelineessä viisi erilaista 50 ml:n Saunia löylytuoksua. Mitat 25 x 5 x 9 cm.

Vaaralausekkeet:

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H315 Ärsyttää ihoa. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H315 Irriterar huden.

Pakkaus

Paino
0.49 kg
Korkeus
15 cm
Pituus
6 cm
Leveys
25 cm