Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Sementtilaasti Weber S 30 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415990410366 | Tuotenumero: 500654859

Pakkasenkestävä R3-luokan helppokäyttöinen valulaasti erilaisiin pienempiin betonitöihin. Maksimi raekoko 4 mm. Suositeltu kerrospaksuus 10–50 mm.

  • kestävän rakentamisen tuote
  • pakkasenkestävä
  • lujuusluokiteltu
  • monikäyttöinen

8,60 € / kpl

0,34 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • EAN-koodi: 6415990410366
  • Tuotenumero: 500654859

Weber S 30 on pakkasenkestävä R3-luokan helppokäyttöinen valulaasti erilaisiin pienempiin betonitöihin. Laastin käyttökohteita ovat esimerkiksi pienet pintavalut ja käytävälaattojen valut, betonielementtien saumaukset, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukset sekä pienehköt valut, joissa vaaditaan säänkestävää C30/37-4-lujuusluokan laastia. Valmista massaa muodostuu 12–12,5 l / 25 kg säkki. Pakkasenkestävä ja lujuusluokiteltu sementtilaasti on monikäyttöinen ja kestävän rakentamisen tuote. Suurin raekoko on 4 mm. Suositeltu kerrospaksuus 10–50 mm. Tekniset tiedot • menekki: n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros • vedentarve: 12–14 l/100 kg (12–14 %) • valmista massaa: n. 490 l/1 000 kg • käyttöaika: n. 1 h • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–4 mm • lisäaine: työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 1,5 MPa (EN 1542) • puristuslujuusluokka: C30/37-4 • puristuslujuus 1/7/28 vrk: n. 10 / 25 / 40 MPa (EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 1,5 MPa (EN 12617-4) • vapaa kutistuma 28 vrk: 0,7 mm/m (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: kyllä (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447). > 1,5 MPa (SFS-EN 13687-4). • ilmapitoisuus: 8–12 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • tiheys: n. 2 050 kg/m³ • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,6 • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n tai 1 000 kg:n säkki. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) tai 3.2 (betonointi valamalla) mukaisesti. Tuote täyttää SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat XF1, XC3 (50 vuoden suunnittelukäyttöikä). Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 3,0–3,5 litraan (12–14 % laastin kuivapainosta) puhdasta vettä. Tuote levitetään käsin. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
50
Menekki (kg/m²/1 mm)
2
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.12
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
10
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
13.2 cm
Pituus
46.3 cm
Leveys
31.1 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.