Shokkikloori Kirami 1kg

Shokkikloori Kirami 1kg

KIRAMI

Stabiloitu shokkikloori on tarkoitettu allasveden klooraamisen shokinomaisesti ja sen avulla voidaan myös ylläpitää sopivaa klooriarvoa.

Hinta verkkokaupassa

16,95 € / kpl

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500857119
  • EAN-koodi: 6430036750398

Stabiloitu shokkikloori on tarkoitettu allasveden klooraamisen shokinomaisesti ja sen avulla voidaan myös ylläpitää sopivaa klooriarvoa.

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Pakkaus

Paino
1.233 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
11.2 cm
Leveys
11.2 cm