Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Silkobetoni Weber Vetonit SB 45 1000kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415990148719 | Tuotenumero: 500786891

Silta-, satama- ja parkkitalojen valuihin. Rasitusluokat: XF4, XC4, XS1, XD2, XA1. Soveltuu myös esimerkiksi elementtirakenteiden täyttö- ja jälkivaluihin.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415990148719
  • Tuotenumero: 500786891

weber SB 45 on suola-pakkaskestävä R4-luokan korjausbetoni rakenteelliseen korjaukseen valamalla. Tuote soveltuu korkeaa lujuutta ja tiiviyttä vaativiin rakenteisiin, joissa on kosteus- ja pakkasrasituksen lisäksi myös suolarasitusta. Käyttökohteita ovat esimerkiksi silta-, satama- ja P-talojen valut. Soveltuu myös esim. elementtirakenteiden täyttö- ja jälkivaluihin. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C35/45-8. Tekniset tiedot • vedentarve: 2,3–2,5 l/25 kg kuivalaastia, jolloin notkeus n. 1–2 sVB • valmista massaa: n. 11–12 l/25 kg (n. 440–480 l/1000 kg) • käyttöaika: n. 1 h • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–10 mm • lisäaine: työstettävyyttä, säänkestävyyttä ja tiiveyttä parantavia läaineita • tartuntalujuus 28 vrk: 2,0 MPa (EN 1542) • puristuslujuusluokka: C35/45-8 • puristuslujuus 1 / 7 / 28 vrk: n. 25 MPa / n. 40 MPa / > 45 MPa (EN 12390-3) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4) • vapaa kutistuma 28 vrk: 0,6 mm/m (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: suola-pakkaskestävä (EN 13687-1) • karbonatisoitumisen kestävyys: hyväksytty (EN 13295) • ilmapitoisuus: n. 5–10 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • kapillaarinen vedenimeytyminen: ≤ 0,5 kg/(m²*h0,5) (SFS-EN 13057) • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,5 • märkätilavuuspaino: n. 2200 kg/m³ • kalustosuositus: Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 35 m tai teräsputki (letkun ja putken D=2") • varastointi ja säilyvyys: 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Tuote täyttää SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat: XF3, XF2, XC4, XS1, XD2, XA1 - 50 vuoden suunnittelukäyttöikä. XF3, XF2, XC4, XD2, XA1 - 100 vuoden suunnittelukäyttöikä. Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,3–2,5 litraa notkeustarpeen mukaan. Sekoitus tapahtuu parhaiten betonisekoittajalla tai hitaasti pyörivällä porakonevispilällä 3–5 min. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
1000 kg
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.09
Pakkauskoko (kg)
1000

Pakkaus

Paino
1020 kg
Nettosisältö
1000 KGM
Korkeus
100 cm
Pituus
80 cm
Leveys
80 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.