SPABALANCER ULTRASHOCK

SPABALANCER ULTRASHOCK

NOVITEK

SpaBalancer Ultrashock on viisi kertaa klooria voimakkaampi klooridioksidipohjainen puhdistuaine. Aine tappaa bakteerit ja legionellan sekä biofilmejä tehokkaasti. Se tuhoaa hajumolekyylit ja poistaa siten epämiellyttävät hajut.

59 € / kpl

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501752566
  • EAN-koodi: 4260374980025

SpaBalancer Ultrashock on viisi kertaa klooria voimakkaampi klooridioksidipohjainen puhdistuaine. Aine tappaa bakteerit ja legionellan sekä biofilmejä tehokkaasti. Se tuhoaa hajumolekyylit ja poistaa siten epämiellyttävät hajut.

Vaaralausekkeet

H290 Voi syövyttää metalleja. H302+H312+H332 Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Faroangivelser: H290 Kan vara korrosivt för metaller. H302+H312+H332 Skadligt vid förtäring, vid hudkontakt eller vid inandning. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
1.3 kg
Korkeus
29.5 cm
Pituus
8 cm
Leveys
8 cm