STARTTISETTI SWIM&FUN UIMA-ALTAAT

STARTTISETTI SWIM&FUN UIMA-ALTAAT

SWIM&FUN

Starttisetti sisältää pikakloorin veden desinfiointia varten, testipuikot veden pH-arvon ja klooritason testaamiseksi, jauheet pH Plus ja pH Minus pH-tason säätelyyn sekä saostusaineen, jolla ennaltaehkäistään levän muodostumista.

59,90 € / kpl

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501832217
  • EAN-koodi: 5704841017924

Starttisetti uima-altaan uintisesongin oikeanlaiseen käynnistämiseen. Pikaklooria ja pH Plussaa ja pH Minusta käytetään sesongin alkaessa, kun allas täytetään sekä tämän jälkeen tarvittavaan klooraukseen sesongin aikana. Testipuikkoja käytetään nopeaan veden pH-arvon ja klooritason tarkistamiseen. Liian korkeaa pH-arvoa (kova vesi) säädetään pH Minus -aineella ja liian alhaista (pehmeä vesi) pH-arvoa nostetaan pH Plus -aineella.

Vaaralausekkeet

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Faroangivelser: H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Pakkaus

Paino
5.14 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
20 cm
Leveys
20 cm