Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Starttisetti swim&fun ulkospat ja paljut

SWIM&FUN

Starttisetti sisältää klooripohjaisen CleanTab-desinfiointiaineen, testitikut pH-arvon mittaamiseksi, Ph Plus ja Ph Minus -aineet pH-arvon säätämiseksi sekä Filterfix-suodatinpuhdistajan.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501832252
  • EAN-koodi: 5704841017962

Sisältää kaiken tarvittavan allaskauden aloittamiseksi ja veden pitämiseksi raikkaana, puhtaana ja houkuttelevana. Mukana selkeät käyttöohjeet jokaiselle eri vaiheelle.

Pakkaus

Paino
5.08 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
20 cm
Leveys
20 cm

Vaaralausekkeet:

H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H302 Haitallista nieltynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H302 Skadligt vid förtäring. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.