STRONG EPOXY SUPERQUICK 2X12ML ERITTÄIN NOPEA EPOKSILIIMA

STRONG EPOXY SUPERQUICK 2X12ML ERITTÄIN NOPEA EPOKSILIIMA

CASCO

Erittäin voimakas ja erittäin nopeasti kovettuva epoksiliima.

13,90 € / pkt

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501472348
  • EAN-koodi: 7311980141663

Erittäin voimakas ja erittäin nopeasti kovettuva epoksiliima.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavai-kutuksia. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tuote

Paino
0.1 kg
Pakkauskoko (ml)
2x12

Pakkaus

Paino
0.1 kg
Korkeus
25 cm
Pituus
11 cm
Leveys
3 cm