Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Tasoite Plastic Padding Gelcoat 0,2l

PLASTIC PADDING

Erikoistasoite, jolla voi korjata pienet vauriot gelcoat-pinnoissa, kuten veneissä ja emali- sekä saniteettiposliinissa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501549191
  • EAN-koodi: 7332531059619

Erikoistasoite gelcoat-pinnoille. Pienille vaurioille, kuten veneiden, surffilautojen ja muovisten korirakenteiden gelcoat-kerroksessa sekä emalin että saniteettiposliinin pintavaurioihin. Erinomainen lasikuitupinnoille. Väri valkoinen, mutta voidaan sävyttää.

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
0.361 kg
Nettosisältö
0.18 LTR
Korkeus
6.6 cm
Pituus
11.3 cm
Leveys
11.3 cm