TINNERI KIILTO 5 L SELLUTINNERI

TINNERI KIILTO 5 L SELLUTINNERI

KIILTO PRO

Yleisohenne nitro- sekä keinohartsimaalien ohentamiseen ja maalattavien pintojen sekä maalausvälineiden puhdistamiseen.


48,95 € / kpl

9,79 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500962650
  • EAN-koodi: 6411512509051

Yleisohenne nitro- sekä keinohartsimaalien ohentamiseen ja maalattavien pintojen sekä maalausvälineiden puhdistamiseen.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tuote

Pakkauskoko (l)
5

Pakkaus

Paino
5 kg
Korkeus
17 cm
Pituus
23.5 cm
Leveys
23.5 cm