Permetriini Myrr Plus 400ml

Permetriini Myrr Plus 400ml

MYRR

Tehokas ja pitkävaikutteinen sumute muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa sekä terasseilla ja patioilla.

Hinta verkkokaupassa

11,95 € / pkt

29,87 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502028499
  • EAN-koodi: 3664715013501

Tehokas ja pitkävaikutteinen sumute muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa sekä terasseilla ja patioilla. Vaikuttaa nopeasti. Vaikutus kestää jopa 4 viikkoa. Tehoaika on lyhyempi pinnoilla, joita pestään usein. Pakkauksessa on mukana sumutusputki, jonka avulla hankalien kohteiden kuten halkeaminen ja kolojen käsittely on helppoa. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Vaaralausekkeet

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää permetriini. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter EUH208 Innehåller permetrin. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pakkaus

Paino
0.34 kg
Korkeus
25.3 cm
Pituus
5.7 cm
Leveys
5.7 cm