Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto FixFoam 750ml pistooli

PENOSIL

Uretaanivaahto Premium Polystyrol FixFoam on liimavaahto, joka soveltuu eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksissä. Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, metalli-, puu- ja kivipinnat.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

11,95 € / kpl

15,93 € / l

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500205553
  • EAN-koodi: 4742205009193

Uretaanivaahto Premium Polystyrol FixFoam on yksikomponenttinen polyuretaaniliima, joka soveltuu eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksissä. Polyuretaaniliimaa käytetään vaahtopolystyreeni (EPS ja XPS) -eristelevyjen asennukseen julkisivuihin ja perustuksiin uudisrakennuksissa ja peruskorjauksien lämmöneristystöissä, sisustuslevyjen asennukseen seiniin, kivivillan kiinnitykseen ja ikkunalautojen kiinnitykseen. Liimavaahdolla on erinomaiset liimaavat ja tiivistysominaisuudet. Tuote tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, paitsi Teflon-, polyetyleeni- ja silikonipintoihin. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1 000 ml (sisältö 750 ml) • väri: oranssinsävyinen • pintakuiva: 10–12 min. • leikattavissa (30 mm kappale): 30–40 min. • täysin kovettunut saumassa: (+23 °C): 9–11 h, (+5 °C) 24 h • kiinnittyminen EPS:llä/XPSllä: 0,033/0,039 N/mm² • tiheys: 25–30 kg/m³ • kovettuneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B2 • jälkipaisunta: ...30 % asti • kovettuneen vaahdon leimahduspiste: 400 °C • vetolujuus (BS 5241): 11,2 N/cm² • lämmönjohtavuus: 0,034 W/(m·K) • äänenvaimennuskerroin RST,w: 60 dB • kovettuneen vaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikaisesti: -50...+90 °C, lyhytaikaisesti: -65...+130 °C • riittoisuus: 5–8 m² seinä • varastointi: pystyasennossa, viileässä ja kuivassa. +5 °C...+30 °C • säilyvyys: avaamattomana 12 kk Kovettunut liima on suojattava UV-säteilyltä ja auringonvalolta. Kovettumattoman liimavaahdon puhdistukseen sopii PENOSIL Premium Foam Cleaner. Kovettuneen liimavaahdon poistoon sopii PENOSIL Premium Foam Remover. Käsien, vaatteiden ja vaahtopistoolin puhdistukseen kovettumattomasta liimavaahdosta sopivat kostutetut puhdistusliinat PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
0.9 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.93 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H302 - Haitallista nieltynä. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring eller inandning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.