Uretaanivaahto FixFoam 750ml pistooli

PENOSIL

Uretaanivaahto Premium Polystyrol FixFoam on liimavaahto, joka soveltuu eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksissä. Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, metalli-, puu- ja kivipinnat.

11,30 € / kpl

15,07 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500205553
  • EAN-koodi: 4742205009193

Uretaanivaahto Premium Polystyrol FixFoam on liimavaahto, joka soveltuu eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksissä. Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, metalli-, puu- ja kivipinnat.

Vaaralausekkeet

H302+H332 Haitallista nieltynä tai hengitettynä. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Faroangivelser: H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Tuote

Paino
0.9 kg
Nettosisältö
0,75 l

Pakkaus

Paino
0.93 kg
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm