Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto GoldGun 750ml pistooli

PENOSIL

Erittäin tiivis ja vahva asennusvaahto. Pintoja ei tarvitse kosteuttaa. Erinomainen tulos erittäin matalissa lämpötiloissa (-5 °C asti). Jähmettyy nopeasti.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

8,30 € / kpl

11,07 € / l

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500666205
  • EAN-koodi: 4742205002712

PENOSIL GoldGun -PU-vaahto on ammattikäyttöön tarkoitettu yksikomponenttinen korkealaatuinen polyuretaanivaahto. Tuotetta käytetään vaahtopistoolissa. Ikoninen pistoolivaahto soveltuu lämpö- ja äänieristykseen. Vaahdolla on erinomaiset liimaavat ominaisuudet. Hyvin tasaisella ja tiheärakenteisella vaahdolla on vähäinen jälkipaisunta. Tuote kovettuu nopeasti ja kestää hyvin kosteutta sekä hylkii hometta. Erinomaiset tulokset myös alhaisissa lämpötiloissa. • pakkauskoko: 1 000 ml (sisältö 750 ml) • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 8–10 min. • leikattavissa (30 mm kappale): 30–35 min. • täysin jähmettynyt saumassa: (+23 °C) tuntia 12 h asti, (+5 °C) 18 h asti • tiheys: 20–25 kg/m³ • jähmettyneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B3 • jälkipaisunta: 30 % asti • jähmettyneen vaahdon syttymispiste: 400 °C • vetolujuus (BS 5241): 8 N/cm² • puristuslujuus 10 %:n-deformaatiolla (DIN 53421): 2,5 N/cm² • lämmönjohtavuus: 0,034 W/(m·K) • äänenvaimennuskerroin RS,W: 60 dB • jähmettyneen vaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikaisesti: -50...+90 °C, lyhytaikaisesti -65...+130 °C • varastointi: pystyasennossa, viileässä ja kuivassa. +5 °C...+30 °C • säilyvyys: 18 kk avaamattomassa pakkauksessa Jähmettynyt vaahto ei kestä UV-säteilyä eikä auringonvaloa. Kovettumattoman liimavaahdon puhdistukseen sopii PENOSIL Premium Foam Cleaner. Kovettuneen liimavaahdon poistoon sopii PENOSIL Premium Foam Remover. Käsien, vaatteiden ja vaahtopistoolin puhdistukseen kovettumattomasta liimavaahdosta sopivat kostutetut puhdistusliinat PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Pakkaus

Paino
0.93 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa H315 - Ärsyttää ihoa H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.