Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto GoldGun 750ml talvi pistooli

PENOSIL

Erittäin tiivis ja vahva asennusvaahto. Pintoja ei tarvitse kosteuttaa. Erinomainen tulos erittäin matalissa lämpötiloissa (-18 °C asti). Jähmettyy nopeasti.

8,50 € / kpl

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500666200
  • EAN-koodi: 4742205002941

GoldGun Winter -PU-vaahto on yksikomponenttinen korkealaatuinen polyuretaanivaahto talvisiin eristystöihin ammattikäyttöön. GoldGun Winter -PU-vaahtoa käytetään ovien ja ikkunoiden asennukseen, putkien eristykseen ja kiinnittämiseen, aukkojen ja kolojen täyttämiseen, seinäpaneelien, kattotiilten ym. kiinnitykseen ja lämmöneristykseen. Vaahto on tasainen ja tiheärakenteinen, ja sillä on alhainen jälkipaisunta. GoldGun Winter kovettuu nopeasti ja kestää hyvin kosteutta sekä hylkii hometta. Erinomaiset tulokset myös alhaisissa lämpötiloissa. Vaahto on ilmankosteuden vaikutuksesta jähmettyvä ja sitä käytetään vaahtopistoolissa. Jähmettynyt vaahto on hyvä lämmön- ja äänieriste ja vaahdolla on myös erinomaiset liimaavat ominaisuudet. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1 000 ml (sisältö 750 ml) • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 8–10 min. • leikattavissa (30 mm kappale): 25–30 min. • täysin jähmettynyt saumassa (+23 °C): 12 h asti • täysin jähmettynyt saumassa (-5 °C): 24 h asti • tiheys: 20–25 kg/m³ • jähmettyneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B3 • jälkipaisunta: 30 % asti • jähmettyneen vaahdon syttymispiste: 400 °C • vetolujuus (BS 5241): 8 N/cm² • puristuslujuus 10 %:n-deformaatiolla (DIN 53421): 2,5 N/cm² • lämmönjohtavuus: 0,034 W/(m·K) • äänenvaimennuskerroin RS,W: 60 dB • jähmettyneen vaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikaisesti: -50...+90 °C, lyhytaikaisesti -65...+130 °C • käyttölämpötila: -18 °C...+30 °C, paras tulos +20 °C lämpötilassa • varastointi: pystyasennossa, viileässä ja kuivassa, +5 °C...+30 °C • säilyvyys: 18 kk avaamattomassa pakkauksessa Kovettunut vaahto on herkkä UV-säteilylle ja se tulee pinnoittaa. Kovettumattoman liimavaahdon puhdistukseen sopii PENOSIL Premium Foam Cleaner. Kovettuneen liimavaahdon poistoon sopii PENOSIL Premium Foam Remover. Käsien, vaatteiden ja vaahtopistoolin puhdistukseen kovettumattomasta liimavaahdosta sopivat kostutetut puhdistusliinat PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Pakkaus

Paino
0.93 kg
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.