Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto GoldGun Low Expansion 750ml pistooli

PENOSIL

GoldGun Low Expansion All Season -vaahdolla on erittäin vähäinen jälkipaisunta. Paineherkille rakenteille. Pintoja ei tarvitse kosteuttaa. Jähmettyy nopeasti. Ammattikäyttöön.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

9,50 € / kpl

12,67 € / l

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500205415
  • EAN-koodi: 4742205001906

PENOSIL GoldGun Low Expansion All Season on vähän laajeneva PU-vaahto ammattikäyttöön. Yksikomponenttinen erittäin matalan paisuntapaineen omaava korkea- ja tasalaatuinen ympärivuotiseen käyttöön sopiva pistoolivaahto on tarkoitettu etenkin herkissä ja painearoissa rakenteissa saumojen täyttöön. GoldGun Low Expansion All Season -vaahtoa käytetään ovien ja ikkunoiden asennukseen, putkien eristykseen ja kiinnittämiseen, aukkojen ja kolojen täyttämiseen, seinäpaneelien, kattotiilten ym. kiinnitykseen ja lämmöneristykseen. Jähmettynyt vaahto on hyvä lämmön- ja äänieriste. Vaahdolla on myös erinomaiset liimaavat ominaisuudet. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1 000 ml (sisältö 750 ml) • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 8–10 min. • leikattavissa (30 mm kappale): 30–35 min. • täysin jähmettynyt saumassa (+23 °C): 12 h asti • täysin jähmettynyt saumassa (+5 °C): 18 h asti • tiheys: 20–25 kg/m³ • jähmettyneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B3 • jälkipaisunta: 20 % asti • jähmettyneen vaahdon syttymispiste: 400 °C • vetolujuus (BS 5241): 8 N/cm² • puristuslujuus 10 %:n-deformaatiolla (DIN 53421): 2,5 N/cm² • lämmönjohtavuus: 0,034 W/(m·K) • äänenvaimennuskerroin RS,W: 60 dB • jähmettyneen vaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikaisesti: -50...+90 °C, lyhytaikaisesti -65...+130 °C • käyttölämpötila: -10 °C...+30 °C, paras tulos +20 °C lämpötilassa • varastointi: pystyasennossa, viileässä ja kuivassa, +5 °C...+30 °C • säilyvyys: 18 kk avaamattomassa pakkauksessa Jähmettynyt vaahto ei kestä UV-säteilyä eikä auringonvaloa. Kovettumattoman liimavaahdon puhdistukseen sopii PENOSIL Premium Foam Cleaner. Kovettuneen liimavaahdon poistoon sopii PENOSIL Premium Foam Remover. Käsien, vaatteiden ja vaahtopistoolin puhdistukseen kovettumattomasta liimavaahdosta sopivat kostutetut puhdistusliinat PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
0.905 kg
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
0.905 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.