Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto PENOSIL EasyPRO 750ml pilli/pistooli

PENOSIL

Pilli- ja pistoolivaahdossa on puolitoista kertaa parempi ääni- ja lämpöeristys. Soveltuu kaikkiin kohteisiin. Käytettävissä ympärivuotisesti. Käyttölämpötila -10…+30 °C.

9,30 € / kpl

12,40 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501759952
  • EAN-koodi: 4743307102751

PENOSIL EasyPRO All Purpose on ainutlaatuisella levittimellä varustettu tiivistysvaahto kaikenlaisten liitosten ja kolojen tiivistäminen lämmön- ja ääneneristystarkoituksessa. Vaahto kiinnittyy lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin, ja voidaan levittää joko tavallisella pistoolilla tai erityisellä EasyPRO-applikaattorilla. EasyPRO-applikaattorin avulla asennus onnistuu vaivatta myös paikkoihin, joihin on muuten vaikea päästä. EasyPRO All Purpose -vaahtoa voidaan käyttää säällä kuin säällä: talvella (-5 °C asti), kesällä (+30 °C asti), vesi- ja lumisateessa. Saumausvaahdon jälkipaisunta on hyvin vähäistä. Se laajenee vain vapaaseen tilaan, eikä reagoi epäsuotuisasti saumaamiensa materiaalien kanssa. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1 000 ml (sisältö 750 ml) • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 6–10 min. • leikattavissa (30 mm kappale): 30 min. • täysin jähmettynyt saumassa (+23 °C): 8 h asti • täysin jähmettynyt saumassa (+5 °C): 24 h asti • tiheys: 15–19 kg/m³ • stabiliteetti: <8 % • kovettuneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B3 • jälkipaisunta: <80 % asti • vetolujuus (BS 5241): >85 N/cm² • puristuslujuus 10 %:n-deformaatiolla (DIN 53421): >30 N/cm² • lämmönjohtavuus: 0,034 W/(m·K) • äänenvaimennuskerroin RST,W: 60 dB • lämmönkestävyys: -50...+90 °C • käyttölämpötila: -10 °C...+30 °C • varastointi: kuivassa, +5 °C...+30 °C • säilyvyys: 18 kk avaamattomassa pakkauksessa Kovettunut vaahto on herkkä UV-säteilylle ja se tulee pinnoittaa. Älä käytä tuotetta pinnoilla, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa. Eristysvaahto ei tartu polyeteeni-, PTFE- (Teflon®) tai silikonipintoihin. Lue lisää tuotekortilta.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion Tuote sisältää PBT-/vPvB-aineita: Oktametyylsyklotetrasiloksaani. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller PBT-/vPvB-ämne: Oktametylcyklotetrasiloxan.

Tuote

Paino
0.895 kg
Nettosisältö
0,75 l
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
0.895 kg
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm