Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto PENOSIL Fixfoam 750ml

PENOSIL

Yksikomponenttinen polyuretaaniliima, joka soveltuu eristelevyjen ja kivivillan kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksessä.

  • käyttölämpötila +5 °C…+30 °C
  • äänenvaimennuskerroin Rst,w 62dB

10,50 € / kpl

14 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502517784
  • EAN-koodi: 4743307162601

PENOSIL Polystyrol FixFoam 877 on vaahtoliima eristelevyjen kiinnitykseen julkisivuihin ja perustuksiin helposti, nopeasti ja taloudellisesti. Monikäyttöinen vaahtoliima soveltuu erilaisiin sisällä ja ulkona tehtäviin rakennustöihin. Tuote on käyttökelpoinen ympäri vuoden, tuottaa hyvät tulokset -5...+30 °C:n lämpötiloissa. Vaahtoliimalla ovat erinomaiset liimaus- ja lämpöeristysominaisuudet, alhainen kovettumispaine ja vähäinen jälkilaajeneminen. Vaahtoliima liimautuu hyvin useimpiin materiaaleihin, kuten polystyreeniin, kipsilevyihin, OSB-levyyn, lastulevyyn, puuhun, betoniin, kiveen, metalliin ja PVC-muoviin. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml • väri: oranssi • pintakuiva: 5…10 min • täysin jähmettynyt saumassa, 3 x 5 cm (+23 °C): < 30 h • paloluokka: B2 • ilman käyttölämpötila: -5...+30 °C, paras tulos +20 °C:ssa • pullon käyttölämpötila: +5...+25 °C, paras tulos +20 °C:ssa • säilyvyys: 12 kk valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa • varastointi: viileässä ja kuivassa +5...+30 °C Lue käyttöohjeet tuotekortilta. Vaahtoliima ei tartu teflon-, polyeteeni- tai silikonipintoihin. Kovettunut vaahtoliima on herkkää UV-säteilylle ja auringonvalolle, ja se on peitettävä sopivalla läpinäkymättömällä materiaalilla.

Pakkaus

Paino
0.885 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H302 - Haitallista nieltynä. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Tuote ei täytä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä. Faroangivelser: H222 - Extremt brandfarlig aerosol. H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H302 - Skadligt vid förtäring. H315 - Irriterar huden. H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 - Misstänks kunna orsaka cancer. H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB. Produkten uppfyller inte kriterierna beroende på dess hormonstörande egenskaper.