Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto PENOSIL Gap Filling 750ml

PENOSIL

Gap Filler -saumausvaahto on korkealaatuinen, joka sään rakennusvaahto, joka täyttää ja tiivistää suuremmatkin kolot ja ilmaraot.

  • käyttölämpötila -10 °C…+30 °C
  • äänenvaimennuskerroin Rst,w 62dB

7,50 € / kpl

10 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502491248
  • EAN-koodi: 4743307160485

PENOSIL Gap Filling Strawfoam 278 on käyttövalmis, pillillä levitettävä yksikomponenttinen polyuretaanivaahto monenlaisiin rakennustöihin, esimerkiksi reikien täyttämiseen, saumojen ja läpivientien tiivistämiseen sekä lämpö- ja äänieristämiseen. Vaahto kiinnittyy hyvin useimpiin materiaaleihin, kuten puuhun, betoniin, kiveen, laastiin, metalliin, PVC-muoviin ja polystyreeniin. Korkealaatuinen, joka sään rakennusvaahto täyttää ja tiivistää suuremmatkin kolot ja ilmaraot. Tuotetta on helppo käyttää uuden, kätevän applikaattorin avulla. Vaahto laajenee täyttäen halkeamat ja raot, ja muodostaa pysyvän, ilmatiiviin liitoksen. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 8…12 min • leikattavissa (30 mm kappale): < 45 min • täysin jähmettynyt saumassa, 3 x 5 cm (+23 °C): < 8 h • paloluokka: F • ilman käyttölämpötila: -10...+30 °C, paras tulos +20 °C:ssa • pullon käyttölämpötila: +10...+25 °C, paras tulos +20 °C:ssa • säilyvyys: 18 kk valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa • varastointi: viileässä ja kuivassa +5...+30 °C Lue käyttöohjeet tuotekortilta. Eristysvaahto ei tartu polyeteeni-, PTFE- (Teflon®) tai silikonipintoihin. Kovettunut vaahto on herkkä UV-säteilylle, ja se tulee pinnoittaa.

Pakkaus

Paino
0.857 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 - Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote sisältää PBT-/vPvB-aineita: Kloorialkaanit, C14-17. Tuote ei täytä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä. Faroangivelser H222 - Extremt brandfarlig aerosol. H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 - Irriterar huden. H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 - Misstänks kunna orsaka cancer. H362 - Kan skada spädbarn som ammas. H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller PBT/vPvB-ämnen: Kloroalkaner, C14-17. Produkten uppfyller inte kriterierna beroende på dess hormonstörande egenskaper.