Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto PENOSIL Low Expansion 750ml

PENOSIL

Ikoninen pistoolivaahto lämpö- ja äänieristykseen raskaissa käyttöolosuhteissa. Erittäin alhainen kovettumispaine sopii hauraisiin rakenteisiin.

  • käyttölämpötila -10 °C…+30 °C
  • äänenvaimennuskerroin Rst,w 62dB

8,35 € / kpl

11,13 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502538083
  • EAN-koodi: 4743307166111

PENOSIL GoldGun Low Expansion All Season ikoninen pistoolivaahto lämpö- ja äänieristykseen raskaissa käyttöolosuhteissa. Tuotteella on erittäin alhainen kovettumispaine, joten se sopii hauraisiin rakenteisiin. Käyttövalmis, pistoolilla levitettävä yksikomponenttinen polyuretaanivaahto soveltuu erilaisiin rakennustöihin, esimerkiksi ikkuna- ja ovikarmien asentamiseen, saumojen ja läpivientien tiivistämiseen sekä lämpö- ja äänieristämiseen. Vaahto kiinnittyy hyvin useimpiin materiaaleihin, kuten puuhun, betoniin, kiveen, laastiin, metalliin, PVC-muoviin ja polystyreeniin. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 6..10 min • leikattavissa (30 mm kappale): <30 min • täysin jähmettynyt saumassa, 3 x 5 cm (+23 °C): < 8 h • paloluokka: B2 • ilman käyttölämpötila: -10...+30 °C • pullon käyttölämpötila: +5...+25 °C, paras tulos +20 °C:ssa • säilyvyys: 12 kk valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa • varastointi: viileässä ja kuivassa paikassa +5...+30 °C Lue tuotekortilta käyttöohjeet. Eristysvaahto ei tartu polyeteeni-, PTFE- (Teflon®) tai silikonipintoihin. Kovettunut vaahto on herkkä UV-säteilylle ja se tulee pinnoittaa.

Pakkaus

Paino
0.887 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 - Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote sisältää PBT-/vPvB-aineita: Kloorialkaanit, C14-17 Tuote ei täytä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä. Faroangivelser H222 - Extremt brandfarlig aerosol. H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 - Irriterar huden. H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 -Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 -Misstänks kunna orsaka cancer. H362 -Kan skada spädbarn som ammas. H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller PBT/vPvB-ämnen: Kloroalkaner, C14-17 Produkten uppfyller inte kriterierna beroende på dess hormonstörande egenskaper.