Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto PENOSIL Max Gap Filler 750ml pilli

PENOSIL

PENOSIL Max Gap Filler -saumausvaahto täyttää ja tiivistää suuremmatkin kolot. Soveltuu kaikille pinnoille. Käytettävissä ympärivuotisesti. Käyttölämpötila -10… +30 °C.

8,50 € / kpl

11,33 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501790906
  • EAN-koodi: 4743307102775

PENOSIL Max Gap Filler -saumausvaahto on korkealaatuinen, joka sään rakennusvaahto, joka täyttää ja tiivistää suuremmatkin kolot ja ilmaraot lämmön- ja ääneneristystarkoituksessa. Vaahto on helppo käyttää kätevän applikaattorin avulla. Vaahto laajenee täyttäen halkeamat ja raot, ja muodostaa pysyvän, ilmatiiviin liitoksen. Max Gap Filler -saumausvaahto laajenee jopa kaksinkertaisesti muihin vaahtoihin verrattuna, ja pystyy täyttämään jopa 40 l kolot seinissä sekä tuuletusaukkojen, saniteettivarusteiden, eristysten ja putkiliitosten ympärillä. Max Gap Fillerin erinomaiset tartuntaominaisuudet tekevät siitä mainion eristeen ja tiivisteen niin puu-, betoni-, tiili-, vinyyli, teräs- kuin alumiinipinnoillekin. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 1 000 ml (sisältö 750 ml) • väri: vaaleankeltainen • pintakuiva: 8–12 min. • leikattavissa (30 mm kappale): 45 min. • täysin jähmettynyt saumassa (+23 °C): 16 h asti • täysin jähmettynyt saumassa (+5 °C): 32 h asti • tiheys: n. 25 kg/m³ • stabiliteetti: <10 % • kovettuneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1): B3 • jälkipaisunta: <200 % • vetolujuus (BS 5241): >135 N/cm² • puristuslujuus 10 %:n-deformaatiolla (DIN 53421): >40 N/cm² • lämmönjohtavuus: 0,036 W/(m·K) • äänenvaimennuskerroin RST,W: 60 dB • lämmönkestävyys: -50...+90 °C • käyttölämpötila: -10 °C...+30 °C • varastointi: kuivassa, +5 °C...+30 °C • säilyvyys: 18 kk avaamattomassa pakkauksessa Kovettunut vaahto on herkkä UV-säteilylle, ja se tulee pinnoittaa. Älä käytä pinnoilla, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa. Eristysvaahto ei tartu polyeteeni-, PTFE- (Teflon®) tai silikonipintoihin. Lue lisää tuotekortilta.

Vaaralausekkeet

H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 - Ärsyttää ihoa. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 - Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB.

Tuote

Paino
0.85 kg
Nettosisältö
0,75 l
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
0.85 kg
Korkeus
34 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm