Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto TYTAN 60 Seconds 300ml liimavaahto pilli

TYTAN

Tytan 60 sec on monikäyttöinen liimavaahto, joka tarttuu tiukasti useimpiin materiaaleihin. Vaahdolla on matalapainekoostumus, joten vaahto on stabiili eikä turpoa tai nosta liimattuja kohteita. Alkutartunta alkaa 60 sek.

  • tuotto n. 15 jm
  • nopea alkutartunta
  • Ei laajene
  • säilyvyys 12kk

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502024783
  • EAN-koodi: 5902120164943

Tytan 60 sec on monikäyttöinen liimavaahto, joka tarttuu tiukasti useimpiin materiaaleihin. Vaahdolla on matalapainekoostumus, joten vaahto on stabiili eikä turpoa tai nosta liimattuja kohteita. Alkutartunta alkaa 60 sekunnin jälkeen. Vaahtomainen liimavaahto ei valu pystypinnoilla. Vaahto luhistuu ohueksi liimafilmiksi kun kappaleet painetaan yhteen. Liimattavia materiaaleja: Kipsilevyt, kevytbetoni, betoni, styroksi EPS, Finnfoam XPS, puukuitulevyt, lasi, puu, PVC, teräsohutlevyt polyesteripinnalla, polyuretaanilämmöneristelevyt.

Pakkaus

Paino
0.4 kg
Nettosisältö
0.3 LTR
Korkeus
19.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.