Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto TYTAN 65 870ml pistoolivaahto

TYTAN

Tytan 65 -vaahdolla on erinomainen tuotto, ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Ei valu pystysuorilta pinnoilta. Asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Ei taivuta karmeja turpoamisen aikana.

11,80 € / kpl

13,56 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501820974
  • EAN-koodi: 5902120113996

Tytan O2 65 -PU-pistoolivaahto on uuden sukupolven yksikomponenttinen tuote, jolla on hyvä äänen- ja lämmöneristävyys, korkea riittoisuus, tasalaatuisuus ja hyvä kiinnittyvyys. Tytan O2 65 -PU-pistoolivaahtoa suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahdolla on mahdollisuus saavuttaa 40 % enemmän polyuretaanivaahtoa verrattuna normaaliin PU-pistoolivaahtoon (750 ml). Kovettunut tuote antaa hyvät ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Vaahto on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60 °C...+100 °C) ja on kosteuden kestävä. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 870 ml • väri: vaaleankeltainen • käyttölämpötila: +5 °C...+30 °C • pullonlämpötila: +10 °C...+30 °C • jälkiturpoaminen: 70–100 % • pölykuiva: 8–12 min +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • leikkauskuiva: <30 min. +23°C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • täysin kovettunut: n. 24 h +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • lämmönsieto (kovettumisen jälkeen): -60 °C...+100 °C • tiheys: 17–21 kg/m³ (sauman leveyden mukaan) • stabiliteetti (kutistuminen): ≤5 % RB024 • veden imeytyminen: ≤1 % PN-EN ISO 1609:1999 • puristusvoima: ≥0,05 MPa DIN 53421 • vetolujuus: ≥0,14 MPa DIN 53455 • lämmönjohtokyky: ≤0,036 W/mK • paloluokitus: B3/F DIN 4102/ EN 13501 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • murtovenymä / elastisuus: maks. 20 % venymä 7–10 mm testattuna kuution mitoilla 50 x 50 x 50 mm Korkealuokkaiset Tytan-PU-vaahdot on valmistettu standardin ISO 9001:2000 mukaan. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.93 kg
Nettosisältö
0,87 l
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
1.05 kg
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm