Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto TYTAN 65 talvi 870ml pistoolivaahto

TYTAN

Tytan 65 -vaahdolla on erinomainen tuotto, ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Vaahto ei valu pystysuorilta pinnoilta. Ei taivuta karmeja turpoamisen aikana. Talvilaatu, asennus -20 °C:n käyttölämpötilassa.

12,40 € / kpl

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501813807
  • EAN-koodi: 5902120113972

Tytan 65 Talvi -PU-pistoolivaahto on tarkoitettu asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahdolla on mahdollisuus saavuttaa 40 % enemmän polyuretaanivaahtoa verrattuna normaaliin PU-pistoolivaahtoon (750 ml). Kovettunut tuote antaa hyvät ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Se on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60 °C– +100 °C) ja on kosteuden kestävä. Pistooliasennus takaa tarkkuuden ja nopeuden sekä lisää vaahdon tehokkuutta. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Tyypillisiä Tytan 65 Talvi -PU-pistoolivaahdon käyttökohteita ovat ikkunoiden ja oven karmien lämmöneristäminen, seinäpaneelien, aaltopeltien, kattotiilien jne. kiinnittäminen ja asentaminen, erinäiset saumaukset rakennustöissä sekä valmiselementtien yhdistäminen runkoasentamisessa. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 870 ml • väri: vaaleankeltainen • käyttölämpötila: -20 °C... +30 °C • pullonlämpötila: -5 °C... +30 °C • jälkiturpoaminen: 80–110% • pölykuiva: 8–12 min +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • täysin kovettunut: n. 24 h +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • lämmönsieto (kovettumisen jälkeen): -60 °C... +100 °C • tiheys: 18–26 kg/m³ • stabiliteetti (kutistuminen): ≤5 % PN-92/C-89083 • veden imeytyminen: ≤1,5 % DIN 53428 • vetolujuus: ≥0,14 MPa DIN 53455 • lämmönjohtokyky: ≤0,036 W/mK • paloluokitus: F/B3 EN 13 501 / DIN 4102-1 • puristusvoima: ≥0,05 MPa DIN 53421 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • riittoisuus +20 °C: 55–65 l (leikkauskuiva 20–30 min) • riittoisuus 0 °C: 40–50 l (leikkauskuiva 45 min–1,5 h) • riittoisuus -10 °C: 25–35 l (leikkauskuiva 1,5–2,5 h) Korkealuokkaiset Tytan-PU-vaahdot on valmistettu standardin ISO 9001:2000 mukaan. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet

H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Faroangivelser: H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden.. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
1.05 kg
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm