Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto TYTAN B1 palopistooli 750ml

TYTAN B1 FIRESTOP

Heti käyttövalmis PU-palopistoolivaahto. Paloluokitus B1 DIN 4102-1:n mukainen, antaa EI 240 -paloluokituksen saumauksessa palamattomassa rakenteessa. M1-luokiteltu. Tiivistää savuja ja kaasuja vastaan. Riittoisuus 42 litraan asti.

26,90 € / kpl

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501580083
  • EAN-koodi: 5907516998270

Tytan B1 Palopistoolivaahto on heti käyttövalmis yksikomponenttinen, paisuva ja itsestään sammuva PU-saumavaahto, jolla on erinomaiset tiivistysominaisuudet savuja ja kaasuja vastaan. Tuote on suunniteltu palo-osastojen saumaamistöihin, mm. palo-ovi/ikkunoiden tiivistämiseen ja parvekelaatan osastointiin. Sauman maksimileveys voi olla 20 mm. Rakenteen on oltava betonia/kiveä. B1 soveltuu moniin käyttötarkoituksiin: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Kemiallisen koostumuksensa ansiosta se ei valu edes pystysuorilta pinnoilta. Vaahto annostellaan PU-pistoolilla. Kovettunut vaahto takaa mainion lämpö- ja akustisen eristeen. Vaahto on homesuojattu, kestää lämpöä ja kylmää (-60 °C– +100 °C) sekä kosteutta. Kovettunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, peittää laastilla tai maalata. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 750 ml • väri: pinkki • pullon lämpötila: +10 °C...+25 °C • käyttölämpötila: +10 °C...+30 °C • lämmönkesto: -60 °C...+100 °C • paloluokitus: EI 240 saakka saumoissa • leikkauskuiva: n. 35 min • jälkiturpoaminen: 90–120 % • täysin kovettunut: 24 tunnissa • riittoisuus: 42 l asti • varastointi: säilyy 12 kk huoneenlämmössä. Säilytä pullo aina pystyasennossa. Älä altista aerosoleja koskaan yli +50 °C lämpötilalle (räjähdysvaara). Tuote ei sovellu läpivienteihin. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
1 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
1 kg
Korkeus
6.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
33 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittäminen: CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar. Bestämning av hormonstörande egenskaper: CAS: 1244733-77-4 tris(2-klorisopropyl)-fosfat