Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto TYTAN Ultra Fast 70 870ml

TYTAN
  • EAN-koodi: 5902120203789 | Tuotenumero: 502391337

Markkinoiden nopeimmin kuivuva PU-pistoolivaahto. Korkeatuotto jopa 70–77 litraa. M1-luokiteltu. PU-pistoolivaahto asennuksiin, eristykseen ja tiivistämiseen. Homesuojattu ja kosteutta kestävä. Alhainen jälkiturpoaminen.

  • tuotto 70 l
  • leikkauskuiva 10 min
  • lopullinen kuivuminen 90 min
  • 0 % MDI-päästöjä

12,95 € / kpl

14,89 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5902120203789
  • Tuotenumero: 502391337

TYTAN Ultra Fast 70 on korkeatuottoinen PU-pistoolivaahto, joka on erinomainen ratkaisu tiivistämiseen. PU-pistoolivaahto soveltuu asennuksiin, eristykseen ja tiivistämiseen. Se on loistava ratkaisu ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä. TYTAN Ultra Fast 70 on erittäin nopeasti kuivuva PU-pistoolivaahto. Se on leikkauskuiva jopa 10 minuutissa huoneenlämmössä ja täysin kuiva 90 minuutissa*). Tuotteen korkeatuotto on jopa 70–77 litraa ja matalapainekoostumus estää liiallisen turpoamisen. • pakkauskoko: 870 ml • tuotto 70–77 l • leikkauskuiva 10 min • lopullinen kuivuminen 90 min • vaahdon kasvu (laajennuksen jälkeen): 30–50 % • pullon lämpötila: +10 °C…+30 °C • käyttölämpötila: +5 °C…+30 °C • paloluokka: B3/F • nahoittuminen: 3 min • maalattavissa: 24 h kuluttua • M1-luokiteltu • homesuojattu • kosteutta kestävä • alhainen jälkiturpoaminen • ääneneristävyys 63 dB saakka • 0 % MDI-päästöjä *) Huom. Lämpötilan laskiessa vaahdon kovettumisaika kasvaa. 10 minuutin leikkausaika ja täydellinen kovettuminen 1,5 tunnin kuluttua voidaan saavuttaa "märässä" sovelluksessa, ts. kun pinta kostutetaan vedellä ennen levitystä ja tuote vaahdotetaan heti veden levityksen jälkeen vähintään +20 ° C:n ympäristön lämpötilassa.

Pakkaus

Paino
1.055 kg
Nettosisältö
0.87 LTR
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset • PBT: Ei voida käyttää. • vPvB: Ei voida käyttää. Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittäminen CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen • PBT: Ej användbar. • vPvB: Ej användbar. Bestämning av hormonstörande egenskaper CAS: 1244733-77-4 tris(2-klorisopropyl)-fosfat