Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto TYTAN Ultra Frost pistoolivaahto 870ml

TYTAN
  • EAN-koodi: 5902120203567 | Tuotenumero: 502507726

Korkeatuottoinen M1-luokiteltu PU-talvipistoolivaahto asennuksiin, eristyksiin, täyttämiseen ja tiivistämiseen. Nopeasti kuivuva ja leikkauskuiva ≤ 30 min. Tuotto: 65–70 litraa. Alin käyttölämpötila -20 °C ja pullon +5 °C.

  • korkea tuotto: 65–70 l
  • M1-luokiteltu
  • varastointiaika 12 kk

12,95 € / kpl

14,89 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5902120203567
  • Tuotenumero: 502507726

TYTAN Ultra Frost on korkeatuottoinen M1-luokiteltu PU-talvipistoolivaahto asennuksiin, eristyksiin, täyttämiseen ja tiivistämiseen. Uretaanivaahto on nopeasti kuivuva ja se on leikkauskuiva alle 30 minuutissa. Pistoolivaahto on homesuojattu ja kosteutta kestävä. Tuotteella on alhainen jälkiturpoaminen ja erinomainen vaahdon rakenne. • pakkauskoko: 870 ml • tuotto: 65–70 litraa • leikkauskuiva: ≤ 30 min • kokonaiskuivumisaika: 24 h • jälkipaisunta: 80–110 % • varastointiaika: 12 kk • käyttölämpötila: -20 °C– +25 °C • paloluokitus: B3/F Tuotteen alin käyttölämpötila on -20 °C ja pullon +5 °C.

Pakkaus

Paino
1.05 kg
Nettosisältö
0.87 LTR
Korkeus
3.35 cm
Pituus
0.65 cm
Leveys
0.65 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.