VENETERVA GELIKSI 2,5L

VENETERVA GELIKSI 2,5L

NO BRAND

Veneterva on havupuutärpätillä valmiiksi ohenettua, normaalia juoksevampaa puuterva, jonka takia se imeytyy paremmin puuhun. Veneterva on tarkoitettu erityisesti puuveneiden tervaamiseen.


Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501586160
  • EAN-koodi: 6419726590612

Veneterva on havupuutärpätillä valmiiksi ohenettua, normaalia juoksevampaa puutervaa, jonka takia se imeytyy paremmin puuhun. Veneterva on tarkoitettu erityisesti puuveneiden tervaamiseen. Tarvittaessa veneteravaan voidaan lisätä pellavaöljyä ja havupuutärpättiä. Venemiehen seos saadaan kun laitetaan 37 % venetervaa, 33 % pellavaöljyä ja 30 % havupuutärpättiä. Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuva tuote.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Tuote

Pakkauskoko (l)
2,5

Pakkaus

Paino
3.023 kg
Korkeus
17 cm
Pituus
18 cm
Leveys
18 cm