Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Vesieriste ARDEX 9 20kg

ARDEX
  • EAN-koodi: 5703193093204 | Tuotenumero: 500670036

ARDEX 9 on jauhekomponentti ARDEX 8+9 -vedeneristysmassaan. Parvekkeille sekä asuinhuoneistojen ja yleisten tilojen märkätiloihin. M1- ja EC1-luokiteltu tuote.

  • M1
  • EC1 Plus R
  • CE
  • tuotesertifikaatti

92,80 € / kpl

4,64 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5703193093204
  • Tuotenumero: 500670036

ARDEX 9 on 2-komponenttisen ARDEX-vedeneristysmassan jauheosa ARDEX 8+9 -vedeneristysmassaan. ARDEX 8+9 on 2-komponenttinen vedeneriste ennen keraamista laattaa, luonnonkiviä tai lasimosaiikkeja ulko- ja sisätiloissa. Se soveltuu erityisesti parvekkeille ja julkisiin märkätiloihin. Tekniset tiedot • sekoitussuhde telattava: ARDEX 8: 20 kg tai 10 TO | ARDEX 9: 20 kg tai 7 TO • sekoitussuhde pastamainen: ARDEX 8: 14 kg tai 8 TO |ARDEX 9: 20 kg tai 10 TO (TO=tilavuusosa) • menekki telattuna: 2 kertaa (kuivakalvopaksuus 0,8 mm) n. 0,75 kg nestettä + n. 0,75 kg jauhetta = yhteensä n. 1,5 kg/m² • menekki pastamainen: koostumus (2 mm) n. 1,2 kg nestettä + n. 1,6 kg jauhetta = yhteensä n. 2,8 kg/m² • ohjeellinen kuivakalvovahvuus: 2 kertaan levitettynä pitää kuivakalvopaksuuden olla väh. 0,8 mm • työaika: n. 45 min. (+20 °C) • kuivumisaika ennen laatoitusta: n. 1 h + 2 h (+20 °C) • käyttölämpötila: +5 °C…+30 °C • lämpötilan kesto: +70 °C • varastointi: kuivassa • säilyvyys: n. 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. ARDEX 8 -nesteosa pakkaselta suojattuna. • pakkauskoko: 5 kg tai 20 kg Levitys tehdään telaamalla, lastalla tai siveltimellä. Pastamaisena koostumuksena se soveltuu kittauksiin. Tuote on kutistumaton myös suurissa paksuuksissa. Tuotteella on pintarakennejärjestelmäsertifikaatti nro 118/99 ja ETA-arvio nro ETA-15/0458 Lue esitteestä lisää tuotteen käytöstä.

Tuote

Paino
20 kg
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
0.8
Pakkauskoko (kg)
20
Menekki (kg/m²)
1.5
Kuivumisaika (min)
180
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
20.1 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
46 cm
Pituus
10 cm
Leveys
28 cm

Vaaralausekkeet:

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Tuote sisältää pelkistäviä aineita sen varmistamiseksi, että sementti / sideaine sisältää alle 0,0002% liukoista kromia VI. Jos varastointiolosuhteet eivät ole riittäviä (kosteudelle / vedelle altistumisen jälkeen) tai varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vähenee ja tuote voi tulla ihoa herkistäväksi (H317 tai EUH203). PBT: ei koske - rekisteröintiä ei vaadita vPvB: ei koske – rekisteröintiä ei vaadita Ei sisällä PBT:n vPvB-aineita ≥= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. Faroangivelser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Produkten innehåller kromreducerande medel för att säkerställa att cement / bindemedel innehåller mindre än 0,0002% lösligt krom VI. Om lagringsförhållandena inte är lämpliga (vid exponering för vatten/fukt) eller om lagringstiden överskrids, reduceras reduktionsmedlets effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande (H317 eller EUH203). PBT: inte relevant - ingen registrering krävs vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömt enligt REACH bilaga XIII