Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Vesieriste ARDEX 9 LW 5kg

ARDEX
  • EAN-koodi: 5703193093068 | Tuotenumero: 502011179

ARDEX 9 LW on valkoinen jauhekomponentti ARDEX 8+9 LW -vedeneristysmassaan. Parvekkeille sekä asuinhuoneistojen ja yleisten tilojen märkätiloihin. M1- ja EC1-luokiteltu tuote.

  • M1
  • EC1 Plus
  • CE
  • pakkasenkestävä

38,40 € / kpl

7,68 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5703193093068
  • Tuotenumero: 502011179

ARDEX 9 LW on valkoinen jauhekomponentti ARDEX 8+9 LW -vedeneristysmassaan. 2-komponenttinen vedeneristysmassa koostuu ARDEX 8 -nesteosasta ja ARDEX 9 LW -jauheosasta. Tuote soveltuu asuntojen ja yleisten märkätilojen vedeneristykseen sekä parvekkeille ennen keraamista laattaa, luonnonkiviä tai mosaiikkeja. Tuotetta voidaan käyttää myös tiivistyskorjauksiin sisäilmakohteissa. Tekniset tiedot • sekoitussuhde, telattava: ARDEX 8: 20 kg tai 10 TO | ARDEX 9 LW: 20 kg tai 7 TO • sekoitussuhde, pastamainen: ARDEX 8: 14 kg tai 8 TO | ARDEX 9 LW: 20 kg tai 10 TO (TO=tilavuusosa) • menekki: telattuna 2 kertaa (kuivakalvopaksuus 0,8 mm) n. 0,75 kg nestettä + n. 0,75 kg jauhetta = yhteensä n. 1,5 kg/m² • menekki: pastamainen koostumus (2 mm) n. 1,2 kg nestettä + n. 1,6 kg jauhetta = yhteensä n. 2,8 kg/m² • ohjeellinen kuivakalvovahvuus: Kansallisen sertifioinnin mukaisesti pitää kuivakalvopaksuuden olla väh. 0,8 mm. • työaika: n. 80–90 min. (+20 °C) • kuivumisaika ennen laatoitusta: n. 1,5 h + 3,5 h (+20 °C) • lämpötilan kesto: +70 °C • varastointi: kuivassa ja viileässä tilassa, ARDEX 8 -nesteosa pakkaselta suojattuna • säilyvyys: avaamattomassa alkuperäispakkauksessa n. 12 kk • pakkauskoko: 20 kg säkki ja pussi 5 kg pussi Levitys tapahtuu telaamalla, lastalla tai siveltimellä. Pastamaisena koostumuksena tuote soveltuu kittauksiin. Vedeneriste on kutistumaton myös suurissa paksuuksissa. Tuotteella on ETA-arvio nro ETA-15/0458.

Tuote

Paino
5 kg
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
0.8
Pakkauskoko (kg)
5
Menekki (kg/m²)
1.5
Kuivumisaika (min)
300
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
5.025 kg
Nettosisältö
5 KGM
Korkeus
20 cm
Pituus
8 cm
Leveys
14 cm

Vaaralausekkeet:

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Tuote sisältää pelkistäviä aineita sen varmistamiseksi, että sementti / sideaine sisältää alle 0,0002% liukoista kromia VI. Jos varastointiolosuhteet eivät ole riittäviä (kosteudelle / vedelle altistumisen jälkeen) tai varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vähenee ja tuote voi tulla ihoa herkistäväksi (H317 tai EUH203). PBT: ei koske - rekisteröintiä ei vaadita vPvB: ei koske – rekisteröintiä ei vaadita Ei sisällä PBT:n vPvB-aineita ≥= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. Faroangivelser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Produkten innehåller kromreducerande medel för att säkerställa att cement / bindemedel innehåller mindre än 0,0002% lösligt krom VI. Om lagringsförhållandena inte är lämpliga (vid exponering för vatten/fukt) eller om lagringstiden överskrids, reduceras reduktionsmedlets effektivitet och produkten kan bli hudsensibiliserande (H317 eller EUH203). PBT: inte relevant - ingen registrering krävs vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömt enligt REACH bilaga XIII