Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Viikkokloori Cello monitoimitabletti 1kg

CELLO

Tabletti sisältää hitaasti liukenevaa klooria, joka takaa tarkan desinfioinnin pidemmäksi ajaksi, levä- ja saostusainetta sekä pH:n stabilointiainetta.

15,95 € / kpl

15,95 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502258636
  • EAN-koodi: 6438313622222

Vinkki! Jätä tabletti pussiinsa ja leikkaa pussin kulmat ja asettamalla sen pintakaivoon saat riittävän annostelun. Tarkista klooriarvo kolmen päivän välein ja säädä pintaventtiilin veden virtausta tai säädä annostelulaitetta. Älä koskaan laita kloorituotteita suoraan uima-altaaseen valkaisuvaaran vuoksi, etenkään uima-altaisiin, joissa on kangas/vuoraus. Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa. Voi päästää vaarallisia kaasuja (klooria). Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Sisältö: trikloori-isosyanuurihappo 920 mg/g, kuparisulfaattipentahydraatti 5 mg/g Ideaali ph-arvo: 7,0–7,4. Ideaali klooriarvo: 1,0–1,5 ppm (mg/l). Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, tabletti. Aineen käyttö: allasveden desinfiointi.

Pakkaus

Paino
1.08 kg
Nettosisältö
1 KGM
Korkeus
20.2 cm
Pituus
10 cm
Leveys
10 cm

Vaaralausekkeet:

H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava. H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).