VIIKKOKLOORI SWIM&FUN 20G TABLETTI 1KG

VIIKKOKLOORI SWIM&FUN 20G TABLETTI 1KG

SWIM&FUN

Klor WeekTab -viikkoklooritabletteja käytetään veden klooritason säilyttämiseksi sekä veden pitämiseksi puhtaana ja raikkaana. Klor WeekTab -viikkoklooritabletit toimitetaan käytännöllisessä purkissa, jossa lapsiturvallinen kansi.

Hinta verkkokaupassa

16,95 € / kpl

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500812337
  • EAN-koodi: 5704841017290

Ympäristöolosuhteet vaihtelevat ja ne voivat vaikuttaa veden laatuun. Siksi suosittelemme käyttämään aika ajoin Pikakloori-jauhetta (1701). Veden laatu säilyy desinfioituna, kun klooritaso on 0,5–1,0 mg/l. Taso voidaan tarkistaa säännöllisesti testitikuilla (1537). Klor WeekTab -viikkoklooritabletit toimitetaan käytännöllisessä purkissa, jossa lapsiturvallinen kansi. Purkissa tarkat käyttöohjeet kaikilla pohjoismaisilla kielillä sekä englanniksi.

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
1.1 kg
Korkeus
20.5 cm
Pituus
9.5 cm
Leveys
20 cm