Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Viikkokloori swim&fun 20g tabletti 1kg

SWIM&FUN

Klor WeekTab -viikkoklooritabletteja käytetään veden klooritason säilyttämiseksi sekä veden pitämiseksi puhtaana ja raikkaana. Klor WeekTab -viikkoklooritabletit toimitetaan käytännöllisessä purkissa, jossa lapsiturvallinen kansi.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500812337
  • EAN-koodi: 5704841017290

Ympäristöolosuhteet vaihtelevat ja ne voivat vaikuttaa veden laatuun. Siksi suosittelemme käyttämään aika ajoin Pikakloori-jauhetta (1701). Veden laatu säilyy desinfioituna, kun klooritaso on 0,5–1,0 mg/l. Taso voidaan tarkistaa säännöllisesti testitikuilla (1537). Klor WeekTab -viikkoklooritabletit toimitetaan käytännöllisessä purkissa, jossa lapsiturvallinen kansi. Purkissa tarkat käyttöohjeet kaikilla pohjoismaisilla kielillä sekä englanniksi.

Pakkaus

Paino
1.1 kg
Korkeus
20.5 cm
Pituus
9.5 cm
Leveys
20 cm

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.