Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Voiteluaine CRC Power Lube sis. PTFE

CRC
  • EAN-koodi: 5412386062575 | Tuotenumero: 501747869

Korkean suorituskyvyn omaava voiteluaine.

18,95 € / kpl

37,90 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5412386062575
  • Tuotenumero: 501747869

Korkean suorituskyvyn omaava voiteluaine antaa pitkään kestävän suojan kitkaa , kulumista ja korroosiota vastaan. Monipuolinen ainekoostumus korkealuokkaisia voiteluaineita, lisäaineita ja PTFE:tä antaa tehokkaan voitelun.

Pakkaus

Paino
0.438 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
23 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.