Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Yleistasoite Plastic Padding elastinen 0,2l

PLASTIC PADDING

Elastinen ja helposti työstettävä tasoite, joka täyttää halkeamat ja epätasaisuudet puussa, kuitulevyissä ja betonissa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501549189
  • EAN-koodi: 7332531059435

Elastinen ja helposti työstettävä tasoite, joka täyttää halkeamat ja epätasaisuudet puussa, kuitulevyissä ja betonissa.

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H372 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Pakkaus

Paino
0.392 kg
Nettosisältö
0.18 LTR
Korkeus
6.6 cm
Pituus
11.3 cm
Leveys
11.3 cm