K-Rauta-hero-banner
Artikkelit

Kompostointi - näin onnistut

Päivitetty 20.04.2023

Kompostointi kannattaa myös puutarhassa! Sekalaisesta puutarhajätteestä, kuten ruohosilpusta, rikkaruohoista, kasvien naateista ja varisseista lehdistä saa kompostoimalla hyvää multaa maanparannusaineeksi. Katso kompostointivinkit!

Lue asiantuntijan vastaukset yleisimpiin kysymyksiin jätelakiuudistuksesta ja kompostoinnista

kompostorin-valinta-k-rauta-ak3

1. Miten jätelakiuudistus vaikuttaa kompostointiin?

Kaikkien pientaloasukkaiden tulee jatkossa tilata taajama-alueella biojätteen erilliskeräys jätehuoltotoimijalta tai kompostoida biojäte itse. Uusi käytäntö astuu voimaan porrastetusti vuosien 2023-2024 aikana. Voit hoitaa keräyksen tai kompostoinnin yksin tai naapureidesi kanssa.

Jos kompostoit keittiössä syntyvän biojätteen, muista ilmoittaa siitä jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus alkoi tammikuussa, ja se koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä ja haja-asutusalueiden omakotitaloja.

2. Millainen biojätekompostin tulisi olla?

Keittiön biojätteen ympärivuotiseen kompostointiin sopii kauttaaltaan lämpöeristetty, tiivis, riittävän tilava, hyvin ilmastoitu ja tukevarakenteinen malli. Varmista, ettei siinä ole yli seitsemän millin rakoja, joista haittaeläimet mahtuvat kulkemaan.

3. Mitä kompostiin saa laittaa ja mitä ei?

Voit kompostoida maatuvia elintarvike-, käymälä- ja puutarhajätteitä. Biojätepussit voi kompostoida auki revittyinä, mutta on mahdollista, etteivät ne maadu yhtä nopeasti muun jätteen kanssa. Älä laita kompostoriin vieraslajien lisääntymiskykyisiä osia, kuten siemeniä tai juuria.

4. Mitä kompostoria valitessa pitää huomioida?

Mieti, mitä kompostoit ja kuinka paljon kompostoitavaa kertyy. Isossa, runsaassa puutarhassa tarvitaan isompi kompostori kuin pienessä tai avarassa pihassa. Yhden perheen keittiöjätteen ympärivuotiseen kompostointiin riittää vaikkapa Biolanin 220 litran Pikakompostori. 500 litran malli on hyvä 2–5 taloudelle.

Mökille kannattaa harkita yleiskompostoria, jolla voi kompostoida keittiö-, puutarha-ja käymäläjätteen. K-Raudan henkilökunta neuvoo mielellään sinulle sopivan kompostorin valinnassa tai voit lukea lisää vinkkejä kompostorin valintaan täältä.

5. Mitä kompostorin hoitaminen vaatii?

Vie biojätettä kompostoriin säännöllisesti, peitä se joka kerta kuivikkeella ja sekoita muutaman viikon välein. Tyhjennä kompostori säännöllisesti ja viimeistään, kun tila alkaa loppua. Tyhjennä enintään kolmasosa tilavuudesta kerrallaan.

Kompostoi puutarhajätteet mahdollisimman ilmavasti: älä kumoa kompostoriin kerralla paljon litimärkää lehtimassaa. Kasaa kerroksittain vihreitä kasvinosia, lehtiä ja haketta. Voit nopeuttaa kompostoitumista kompostiherätteellä.

Kastele komposti syksyllä ja käännä se seuraavana kesänä. Käymäläjätteen kompostointi toimii samalla periaatteella, mutta kompostista ei saa päästä valumia maahan. Muista myös, että käymäläjätettä sisältävässä kompostorissa ei tarvitse käyttää herätettä eikä sitä tarvitse kääntää.

Näin onnistut puutarhajätteen kompostoinnissa

  • Aloita puutarhakompostin kokoaminen ilmavalla pohjakerroksella. Pojalle laitetaan esimerkiksi 20 cm kerros pätkittyjä risuja tai oksia.
  • Lisää puutarhajätettä sitä mukaa kun sitä puutarhasta kertyy.
  • Jokaisen 10–15 cm kerroksen väliin lisätään 5 cm kerros kuiviketta tai oksasilppua.
  • Lisää kerroksien väliin myös vanhaa kompostimultaa tai katekompostia Pikakompostorista.
  • Jos jäte on kuivaa, kastele.
  • Kuivat lehdet, oljet ja muu lehtivihreätön materiaali vaativat kompostoituakseen lisäravinteita: Kompostijätteen lahoamista voi nopeuttaa lisäämällä pieneliöiden ravinnoksi Biolan Kompostiherätettä (5 dl/100 litraa jätettä) tai Biolan Luonnonlannoiterakeita (2,5 litraa/100 litraa jätettä).
  • Puutarhakompostin sisältö käännetään 1–2 kertaa vuodessa.
  • Puutarhajäte kypsyy mullaksi 1–3 vuodessa.

Kompostimassan oikea kosteus voidaan todeta, kun 10–20 cm syvyydestä otetaan kourallinen kompostia ja puristetaan sitä nyrkissä. Kompostimassasta tulisi irrota muutama tippa vettä.

kompostointi-k-rauta-ak1

Näitä tarvitset kompostoinnissa

Biolan Puutarhakompostori on tilava 900 litran kompostori suureenkin pihaan. Sen suuri saranoitu kansi helpottaa kompostorin käyttöä. Lisävarusteena saatava pohjakorilla estää jyrsijöiden pääsyn kompostoriin.

Biolan Maisemakompostori Kivi on aidon kiven näköinen pohjallinen kompostori puutarha- ja käymäläjätteen kompostointiin. Sen tilavuus on 450 litraa.

Biolan Kompostiheräte nopeuttaa puutarha- ja keittiöjätteen kompostoitumista ja parantaa syntyvän kompostimullan ravinteikkuutta.

Talousjätteen kompostointi

Talousjätteen kompostointi eroaa puutarhajätteen kompostoinnista muun muassa tarvikkeiden osalta. Tutustu asiantuntijan vinkkeihin, kuinka onnistut talousjätteen kompostoinnissa.

Kysyttävää kompostoinnista

kompostointi-k-rauta-ak2

Lue asiantuntijamme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, mitä pihanlaittajat tahtovat tietää kompostoinnista. Tässä on K-Raudan asiantuntijan vastaukset yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

1. Mitä kompostoitumisprosessissa tapahtuu ja millaista ainesta sen tuloksena syntyy?

Kompostoituminen on luonnon oma prosessi, joka perustuu biologiseen hajoamiseen. Kompostin pieneliöt eli sienet ja lahottajamikrobit muuttavat jätteet humukseksi. Samalla syntyy lämpöä, vesihöyryä, ravinnesuoloja sekä hiilidioksidia. Kompostimulta on täysin kypsää yleensä 1–3 vuoden kuluttua siitä, kun kaikki jätteet ovat maatuneet tummaksi tasalaatuiseksi humukseksi. Humus on tärkeää maan viljavuudelle.

2. Millainen kompostori kannattaa hankkia? Mitä muita tuotteita tarvitaan?

Kompostoitavan jätteen laatu ja määrä vaikuttavan kompostorin valintaan. Paikalliset jätehuoltomääräykset edellyttävät yleensä lämpöeristetyn talousjätekompostorin käyttöä. Tällöin kompostoituminen on riittävän nopeaa eikä aiheuta hajuhaittoja tai kärpäsongelmia. Kompostoriin kannattaa hankkia kompostikuiviketta. Sen säännöllinen käyttö sitoo kosteutta ja lisää kompostin ilmavuutta.

Valitse kotitaloutesi jätemäärään nähden sopivan kokoinen kompostori: liian pieni kompostori ei pysty käsittelemään taloudessa syntyviä jätteitä, liian iso taas ei pysy toiminnassa vähäisellä jätteen määrällä. Jos kompostoit vain talousjätteitä, noin 200 litran kompostori riittää nelihenkiselle perheelle. Suurempaan kotitalouteen kannattaa harkita kahta kompostoria.

Puutarhajätettä voi kompostoida haja-asutus- ja taajama-alueilla kompostorin lisäksi puutarhajätteille tarkoitetussa avokompostissa. Siinä voi myös jälkikompostoida biojätettä ja kompostoivan kuivikekäymälän jätteitä.

3. Mitä asioita tulee huomioida, jotta kompostointi onnistuu?

Pieneliöt tekevät hajotustyötään vain, jos niitä ruokitaan säännöllisesti. Siksi kompostorin säännöllinen täyttö on tärkeää. Kompostin tulisi myös pysyä kuohkeana, jotta riittävä hapensaanti onnistuu. Varmista kuohkeus käyttämällä tiiviiden jätteiden seassa kuiviketta ja sekoittamalla kompostia tarpeen mukaan. Kokeile kompostivirkistettä, jos kompostoitumisprosessi tuntuu liian hitaalta. Se nopeuttaa kompostoitumista ja parantaa kypsän kompostin laatua.

4. Mitä aineksia kompostoriin voi laittaa?

Kompostoriin voi laittaa keittiöjätteet, kuten hedelmien ja vihannesten kuoret pieneksi pilkottuna, liha- ja kalajätteet ja ruoan tähteet, kahvin porot ja teen lehdet sekä suodatinpussit, keitin- ja huuhteluvedet, pehmeät ja kosteat keittiöpaperit sekä murskatut kananmunankuoret. Myös puutarhajäte, kuten lehdet, ruohonleikkuujätteet, silputut oksat ja kukkavarret sekä kuivatut rikkaruohot kelpaavat kompostoriin.

5. Mitkä ovat yleisimmät kompostointiin liittyvät haasteet ja miten ne voi välttää?

Liian tiivis tai märkäkomposti haisee pahalle. Keittiöjätteitä kompostoitaessa kannattaakin välillä lisätä sekaan kompostikuiviketta tai puutarhajätettä. Kompostia on myös tärkeä sekoittaa. Näin kompostista ei tule liian tiivis.

Jos komposti on liian kuiva tai märkä, se ei välttämättä lämpene. Kuivaan kompostiin voi lisätä haaleaa vettä ja liian märkää kuiviketta. Sekoita lopuksi. Kompostoitumisprosessin käynnistymistä voi edesauttaa myös kompostiherätettä lisäämällä. Muista poistaa valmiiksi kompostoitunut aines välillä.

Muurahaiset kompostorissa kertovat liiallisesta kuivuudesta. Kastele kompostia. Kärpäset tai niiden toukat puolestaan kertovat liiallisesta kosteudesta. Lisää kuiviketta ja sekoita. Muista myös putsata toukat ja munat pois kompostorin reunalta esimerkiksi paperilla.

Talvella komposti helposti jäätyy. Siitä ei ole kuitenkaan haittaa, sillä kompostointiprosessi käynnistyy uudestaan sään lämmetessä. Jäätyneeseen kompostiin voi edelleen laittaa biojätettä. Sulaminen nopeutuu, kun kompostorin sisään laittaa kuumalla vedellä täytettyjä pulloja. Hyvin lämpöeristetty kompostori estää lämmön karkaamisen.

Kompostorin käyttöohjeisiin tutustumalla voit välttää useimmat kompostoinnin haasteet.

Asiantuntijana Petri Paulin, kompostointituotteiden tuotepäällikkö, K-ryhmä

Miksi kompostoida?

1. Kompostointi on ekoteko

Kompostointi on luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kun biojäte kompostoidaan, vapautuu pääasiassa hiilidioksidia, lämpöä ja vesihöyryä. Kompostointiprosessin lopputuotteena syntyy ravinteikasta kompostimultaa.

2. Säästät rahaa

Kompostoimalla voi säästää selvää rahaa. Kotitalousjätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Kun biojäte kompostoidaan, sekajätteen määrä vähenee. Kompostoimalla biojätteestä saadaan arvokasta maanparannusainetta omassa puutarhassa käytettäväksi ja samalla säästetään jätekuljetusmaksuissa.

Kuntien jätehuoltomääräykset säätelevät kiinteistön jäteastioiden tyhjennysvälin. Mikäli lajiteltu biojäte kompostoidaan, useimmissa kunnissa on mahdollista pidentää jäteastian tyhjennysväli 8‒12 viikkoon. Suoraa säästöä syntyy jäteastian harvemmasta tyhjennyksestä.

3. Hajuhaittojen esto

Jos biojätettä ei lajitella, se päätyy sekajäteastiaan. Tällöin kesällä jäteastia saattaa haista vastenmieliselle omassa pihassa.

4. Laki

Kaatopaikalle biojätettä ei ole saanut päätyä enää vuoden 2016 alusta. Biojäte mätänee jatuottaa metaania, joka on yksi haitallisimmista kasvihuonekaasuista. Sekajätteen joukossa biojäte päätyy yleensä polttoon. Märkä biojäte vaikeuttaa polttoprosessia. Tällä hetkellä polttolaitokset ovat ylikuormitettuja ja Suomesta kuljetetaan sekajätettä ulkomaille poltettavaksi. Kompostoimalla voidaan vähentää myös polttolaitoksiin kuljetettavaa huonosti palavan jätteen määrää.

K-Rauta-hero-banner

Kompostori kotiin tai mökille

Kompostit ja kompostorit säästävät sekä luontoa että rahaa. Laadukas kompostori tekee kompostoinnista helppoa. Voit unohtaa mullan raahaamisen kaupasta ja jäteastioita ei tarvitse enää tyhjentää yhtä usein. Kompostoria voi käyttää ympäri vuoden, jos tuotteessa on tehokas lämmöneristys.

Kompostorit ja tarvikkeet K-Raudasta 

K-Rauta-hero-banner

Parhaat tarjoukset, ohjeet ja ideat suoraan sähköpostiin