Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Hybridikorjauslaasti Schönox HS 40 S 20kg

SCHÖNOX

Erittäin hienojakoinen, luja ja monikäyttöinen hybridikorjauslaasti.

  • ympäristöystävällinen
  • helppo sekoittaa
  • erittäin kova ja kestävä
  • erittäin riittoisa

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502406298
  • EAN-koodi: 7612895563220

Schönox HS 40 S on erittäin hienojakoinen, luja ja monikäyttöinen hybridikorjauslaasti. Schönox HS 40 yhdistää kalsiumsulfaattipohjaisten tuotteiden matalan jännitteen ja sementin kuivumisnopeuden. SCHÖNOX HS 40 S soveltuu osittaiseen täyttämiseen, tasoittamiseen, korjaamiseen ja oikaisemiseen portaikoissa ja tasanteilla tai seinän murtumissa. Laastia voidaan käyttää myös tasoituslaastina korkeuserojen tasoittamiseen viereiseen alueeseen tai korjauslaastina reikien ja painaumien täyttämiseen. • astia-aika: n. 15 min. (20 °C) • käveltävissä: n. 30 min. kuluttua • päällystettävissä: n. 4 h kuluttua • työskentelylämpötila: ei saa olla alle + 5°C • menekki: 1,4 kg/m²/mm • paloteknisen käyttäytymisen luokka (13813:2002): A1 / A1fl • syövyttävien aineiden vapautuminen (13813:2002): CA • pH-arvo(13813:2002): ≥ 7 • puristuslujuus (13813:2002): C35 • taivutusvetolujuus (13813:2002): F7 • pakkauskoko: 20 kg • varastointi: viileässä ja kuivassa • säilyvyys: 1 vuosi (avaamaton pakkaus) • sekoitussuhde: 20 kg:aan tuotetta SCHÖNOX HS 40 S n. 5,0 l vettä Hybridikorjauslaasti sisältää innovatiivisen Hybrid Active Dry Technologian. Tuote soveltuu käytettäväksi monessa eri koostumuksessa ja sitä on helppo käsitellä. Suositellut asennusolosuhteet ovat: lattian lämpötila 15 °C, ilman lämpötila 18 °C ja suhteellinen ilmankosteus alle ≤65.

Tuote

Paino
20 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
40
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.4
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.25
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
Pakkauskoko (kg)
20

Pakkaus

Paino
20.099 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
30 cm
Pituus
23 cm
Leveys
13 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Ei

Vaaralausekkeet:

H315: Ärsyttää ihoa. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.