Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiinnityslaasti Casco MultiFix 15kg

CASCO

Sementtipohjainen M1-luokiteltu kiinnityslaasti sopii useiden laattamateriaalien kiinnitykseen seiniin ja lattiaan sekä sisä- että ulkotiloissa.

33,95 € / kpl

2,26 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500345259
  • EAN-koodi: 7311980116364

Multifix on M1-luokiteltu sementtipohjainen kiinnityslaasti keraamisille useiden laattamateriaalien kiinnitykseen seinillä ja lattiassa. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Multifix on pölysidottu, normaalisti sitoutuva kiinnityslaasti 1–10 mm kerrospaksuuksiin. Kiinnityslaasti soveltuu keraamisten-, lasitettujen-, kiviaines- ja klinkkerilaattojen kiinnitykseen, myös luonnonkivilaatoille märkätiloissa mitkä eivät ole herkkiä värjääntymiselle tai muodonmuutoksille. Tuote soveltuu myös lattialämmityslattioille. Uusi koostumus tuotteissa, joiden säkissä on logo "New Quality". Uudistunut Casco MultiFix on entistä vähäpölyisempi ja siinä on aiempaa pidempi avoin aika. • avoin aika: n. 15 min (New Quality n. 30 min) • astia-aika: n. 4 h (New Quality n. 3 h (+20 °C)) • saumattavissa: n. 24 h, ulkona n. 48 h • materiaalimenekki: n. 2,1–3,1 kg/m² (New Quality n. 2,4–3,4 kg/m²) • sisä- ja ulkokäyttöön • kemiallinen pohja: sementtipohja • olomuoto/väri: harmaa jauhe • käyttöikä: 12 kk 25 kg säkissä • varastointi: suljetus pakkauksessa viileässä ja kuivassa • lämmönkesto: täydellisesti sitoutuneena, lämmönkesto -20 °C– +80 °C • sekoitussuhde: 25 kg jauhetta + noin 7,25 l vettä • kerrospaksuus: 1–10 mm • alustan lämpötila: ei alle +5 °C • käveltävissä: n. 24 h jälkeen • saumattavissa: n. 24 h jälkeen sisätiloissa +20 °C, ulkotiloissa vähintään n. 48 h jälkeen • pakkauskoot: 4 kg, 15 kg ja 25 kg Sekoita Casco® MultiFix kylmään, puhtaaseen veteen käyttäen sähkösekoittajaa (600 rpm). Valitse soveltuva hammaslasta alustan, ja laatan mukaan.

Tuote

Paino
15 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
10
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.7
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.29
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
1
Pakkauskoko (kg)
15

Pakkaus

Paino
15.15 kg
Nettosisältö
15 KGM
Korkeus
30 cm
Pituus
31 cm
Leveys
18 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.