Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiinnityslaasti Casco MultiFix Rapid 15kg

CASCO

Pölysidottu, nopeasti sitoutuva kiinnityslaasti. Soveltuu keraamisten laattojen kiinnityksiin märkätiloissa. Sisä- ja ulkokäyttöön. Myös lattialämmityslattioille.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501772087
  • EAN-koodi: 7612895306643

Multifix Rapid on nopea kiinnityslaasti, joka soveltuu useiden laattamateriaalien kiinnittämiseen monille eri alustamateriaaleille. Pölysidottu, nopeasti sitoutuva kiinnityslaasti on soveltuu 1–10 mm kerrospaksuuksiin. Tuote soveltuu keraamisten-, lasitettujen-, kiviaines- ja klinkkerilaattojen kiinnitykseen, sekä myös luonnonkivilaatoille märkätiloissa mitkä eivät ole herkkiä värjääntymiselle tai muodonmuutoksille. Kiinnityslaastia voidaan käyttää lattialämmityslattioille. Multifix Rapid soveltuu seinälle sekä lattialle, sisä- sekä ulkokäyttöön. • avoin aika: n. 15 min • astia-aika: n. 45 min • kerrospaksuus: 1–10 mm • saumattavissa: n. 3 h, ulkona n. 48 h • materiaalimenekki: 2,1–3,1 kg/m² • sekoitussuhde: 4 kg jauhetta + n. 1 l vettä • käveltävissä: n. 3 h • saumattavissa: n. 3 h jälkeen sisätiloissa +20°C, ulkotiloissa vähintään n. 48 h jälkeen • sisä- ja ulkokäyttöön • veden- ja pakkasenkestävä • pölysidottu • kemiallinen pohja: sementtipohja • olomuoto/väri: harmaa jauhe • käyttöikä: 18 kk • varastointi: suljetussa pakkauksessa viileässä ja kuivassa • lämmönkesto: täydellisesti sitoutuneena, lämmönkesto -20 °C - +80 °C • pakkauskoko: 15 kg säkki Casco® MultiFix Rapid sekoitetaan kylmään, puhtaaseen veteen käyttäen sähkösekoittajaa (600 rpm). Valitse soveltuva hammaslasta alustan, ja laatan mukaan.

Tuote

Paino
15 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
10
Säilyvyysaika (kk)
6
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.25
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
1
Pakkauskoko (kg)
15

Pakkaus

Paino
15.099 kg
Nettosisältö
15 KGM
Korkeus
49 cm
Pituus
26 cm
Leveys
13 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten.Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.