Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiinnityslaasti Casco MultiFix Rapid 20kg

CASCO
  • EAN-koodi: 7612895813882 | Tuotenumero: 502554402

Pölysidottu, nopeasti sitoutuva kiinnityslaasti. Soveltuu keraamisten laattojen kiinnityksiin märkätiloissa.

  • pölysidottu
  • nopeasti sitoutuva
  • veden- ja pakkasenkestävä
  • lattialämmityslattioille

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 7612895813882
  • Tuotenumero: 502554402

Casco® MultiFix Rapid on pölysidottu, normaalisti sitoutuva kiinnityslaasti 1–10 mm kerrospaksuuksiin. Laasti soveltuu keraamisten-, lasitettujen-, kiviaines- ja klinkkerilaattojen kiinnitykseen, myös luonnonkivilaatoille märkätiloissa mitkä eivät ole herkkiä värjääntymiselle tai muodonmuutoksille. Laasti soveltuu myös lattialämmityslattioille. Voidaan käyttää seinälle sekä lattialle, ja tuote soveltuu sisä- sekä ulkokäyttöön. Tekniset tiedot • kemiallinen pohja: sementtipohja • väri/olomuoto: harmaa jauhe • kerrospaksuus: 1–10 mm • menekki: 6/8/10 mm hammaslastalla n. 2,1 / 2,6 / 3,1 kg/m² • astia-aika: n. 45 min (+20 °C) • avoin aika: n. 30 min • kuivumisaika: käveltävissä n. 3 h jälkeen, saumattavissa n. 3 h jälkeen sisätiloissa + 20 °C, ulkotiloissa vähintään n. 48 h jälkeen • sisä- ja ulkokäyttöön • käyttöikä: 6 kk • säilytys: viileässä ja kuivassa • pakkauskoko: 20 kg Sekoita Casco® MultiFix Rapid kylmään, puhtaaseen veteen käyttäen sähkösekoittajaa (600 rpm). Valitse soveltuva hammaslasta alustan, ja laatan mukaan. Levitä kiinnityslaasti käyttäen hammaslastaa. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
20 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
10
Säilyvyysaika (kk)
6
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.25
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
1
Pakkauskoko (kg)
20

Pakkaus

Paino
20.099 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
46 cm
Pituus
11 cm
Leveys
36 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU)2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.