Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kiinnityslaasti Casco MultiFix SuperFlex 15kg

CASCO

Pölysidottu, normaalisti sitoutuva, erittäin joustava kiinnityslaasti säädettävällä vesimäärällä. Sopii lattioille ja seinäpinnoille, sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan käyttää myös uima-altaisiin ja peltikylpyhuoneisiin.

64,90 € / kpl

4,33 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500762034
  • EAN-koodi: 7311980137031

MultiFix SuperFlex on S2-luokiteltu joustava kiinnityslaasti epävakaille alustoille. Tuotteella on suuri muodonmuutoskyky. Pölysidottu, normaalisti sitoutuva erittäin joustava kiinnityslaasti soveltuu 1–15 mm kerrospaksuuksiin. Kiinnityslaasti soveltuu käytettäväksi keraamisten laattojen, erityisesti "nuorien" sementtitasoitteiden yhteydessä. Laasti toimii jännityksiä tasaavana kerroksena. Kiinnityslaastin koostumus on säädettävissä vedellä eri asennustavan mukaan: Puolijuoksevana kiinnityslaastina lattialaattojen asennuksessa tai valumattomana seinälaattojen asennuksessa. • avoin aika: n. 30 min • astia-aika: n. 1 h (+20 °C) • saumattavissa: n. 24 h, ulkona n. 48 h • materiaalimenekki: n. 2,1–3,1 kg/m² (New Quality 1,7–2,7 kg/m²) • kemiallinen pohja: sementtipohja • olomuoto/väri: harmaa jauhe • käyttöikä: 12 kk • varastointi: suljetussa pakkauksessa viileässä ja kuivassa • tiheys: n. 1,04 kg/l • maksimiraekoko: 0,3 mm • lämmönkesto: täysin sitoutuneena -20 °C...+80 °C • sekoitussuhde: seinäasennuksiin: 15 kg jauhetta + n. 4,2 l vettä, puolijuoksevana lattia-asennuksiin: 15 kg jauhetta + n. 5,4 l vettä • kerrospaksuus: maksimi 15 mm • ympäristön ja alustan lämpötila: yli +5 °C • käveltävissä: n. 24 h • saumattavissa: n. 24 h jälkeen sisätiloissa +20 °C, ulkotiloissa vähintään n. 48 h jälkeen • pakkauskoko: 15 kg • sisä- ja ulkokäyttöön, uima-altaat Casco® MultiFix SuperFlex sekoitetaan kylmään, puhtaaseen veteen käyttäen laastisekoittajaa (600 rpm). Sekoita noin 1 minuutin ajan ja anna "tekeytyä" noin 2 minuuttia ja sekoita uudestaan. Valitse soveltuva hammaslasta alustan, ja laatan mukaan. Levitä kiinnityslaasti käyttäen hammaslastaa.

Tuote

Paino
15 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
15
Menekki (kg/m²/1 mm)
0.27
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.28
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
1
Pakkauskoko (kg)
15

Pakkaus

Paino
15 kg
Nettosisältö
15 KGM
Korkeus
20 cm
Pituus
40 cm
Leveys
22 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.