Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Korjaus- ja tasoituslaasti Weber Outdoor Repair 5kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910031770 | Tuotenumero: 501790596

Pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaukseen ja paikkaukseen betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla.

  • erinomainen tartunta
  • helppo levittää

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910031770
  • Tuotenumero: 501790596

weber outdoor repair on sementtipohjainen betoninharmaa korjauslaasti seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Korjauslaasti soveltuu pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaukseen ja paikkaukseen betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla. Tuotteen esimerkkejä käyttökohteista ovat betonisokkelit, -portaat, ja -pilarit. Pakkasenkestävä betoninvärinen tuote on helppo levittää ja sillä on eriomainen tartunta. Kerrospaksuus on 3 - 20 mm ylitasoituksessa ja kolojen täytössä 50 mm asti. Menekki on n. 2 kg/m²/mm. Tekniset tiedot • menekki: n. 2 kg/m²/mm • suositeltava kerrospaksuus: 3–20 mm ylitasoituksessa ja kolojen täytössä 50 mm asti • vedentarve: n. 0,8 l/5 kg • valmista massaa: n. 3,4 l/5 kg • käyttöaika: n. 45 min • sideaine: CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri • runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi 0–1,2 mm • lisäaine: työstettävyyttä, tartuntaa sekä tiiveyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 1,0 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 28 vrk: > 15 MPa (EN 12190) • paloluokka: A2 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: kyllä, soveltuu ulkokäyttöön • varastointi ja säilyvyys: 12 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa tilassa avaamaton pakkaus. Sementti sisältää Cr(VI):a, joka voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Tuotteen kromipassivointi pitää liukoisen Cr(VI)-pitoisuuden 0,0002 % alapuolella 12 kk valmistuksesta, kun tuote on säilytetty ohjeiden mukaisesti. • pakkaus: 5 kg:n pussi. 15 kg:n säkki. Pussillinen (5 kg) laastia sekoitetaan n. 0,8 litraan puhdasta vettä. Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä tai pienet määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
5 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
20
Menekki (kg/m²/1 mm)
2
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.16
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
3
Pakkauskoko (kg)
5

Pakkaus

Paino
5.352 kg
Nettosisältö
5 KGM
Korkeus
39 cm
Pituus
14 cm
Leveys
19 cm

Ympäristötiedot

GWP-arvo (kg CO2e/t) vahvistetusta EPD-ympäristöselosteesta
422
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.