Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Korroosiopaikkauslaasti REP 25+ Weber 1019476 20kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Betonirakenteiden oikaisu, täyttö ja paikkaus sekä vaaka- että pystypinnoille. Soveltuu etenkin julkisivukorjauksiin.

  • kuituvahvistettu
  • sisältää korroosiosujan

52,90 € / kpl

2,65 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 502153205
  • EAN-koodi: 6415910045807

Weber REP 25+ on pakkasenkestävä valumaton R3-luokan betoninkorjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin. Laasti soveltuu betonirakenteiden oikaisuun, täyttöön ja paikkaukseen sekä vaaka- että pystypinnoille. Tuote sopii erityisesti julkisivukorjauksiin. Helppokäyttöinen tuote ei vaadi erillistä tartunta- tai korroosiosuojalaastia. Laasti on sementtipohjainen, polymeerimodifioitu (PMC) ja muovikuituvahvisteinen ja se sisältää korroosioinhibiittorin. Suurin raekoko on 2 mm. Puristuslujuus yli 25 MPa. Sopiva korjattavan betonin lujuus n. 20 - 35 MPa. Kerrospaksuus 5 - 30 mm, yksittäiset täytöt 100 mm. Valmista massaa muodostuu n. 11 l / 20 kg. Tekniset tiedot • suositeltava kerrospaksuus: n. 5–30 mm (yksittäiset täytöt 100 mm) • vedentarve: 2,7–3,0 l/20 kg kuiva-ainesta (13,5–15 %) • valmista massaa: n. 11 l/20 kg • käyttöaika: n. 45 min • sideaine: CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri • runkoaine: luonnonhiekka 0–2 mm • lisäaine: työstettävyyttä, tartuntaa, tiiveyttä sekä säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä polypropyleenikuituja • tartuntalujuus 28 vrk: > 1,5 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 1/7/28 vrk: n. 5/20/>25 MPa (EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 1,5 MPa (EN 12617-4) • paloluokka: A2 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: > 1,5 MPa (SFS-EN 13687-4) • karbonatisoitumisen kestävyys: hyväksytty (EN 13295) • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • kapillaarinen vedenimeytyminen: ≤ 0,5 kg/(m²*h0,5) (SFS-EN 13057) • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 20 kg:n muovisäkki Säkillinen (20 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti esim. porakonevispilällä 2,7–3,0 litraan juomakelpoista vettä. TUote levitetään käsin. Katso työohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.

Tuote

Paino
20 kg
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
5
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
30
Vedentarve (l/kg)
0.135
Pakkauskoko (kg)
20
Säilyvyysaika (kk)
12
Runkoaine
Luonnonhiekka
Käyttö
Sisälle ja ulos

Pakkaus

Paino
20.417 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
12.2 cm
Pituus
46 cm
Leveys
26.9 cm