Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Lattiatasoite SCHÖNOX CLS valumassa 25kg

SCHÖNOX

CLS on M1 luokiteltu, sementtiperustainen, nopea ja kuituvahvistettu valumassa/tasoite. Se on erinomainen sähköisten lattialämmityskaapeleiden valamiseen ja sillä on hyvät täyttöominaisuudet. Kerrospaksuuksille 5-70 mm, käveltävissä 90 min.

  • pumpattavissa
  • nopeasti kovettuva
  • useille alustatyypeille
  • ei hiekanlisäystä

35,50 € / kpl

1,42 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500949519
  • EAN-koodi: 4016447020507

Schönox CLS on M1-luokiteltu sementtiperustainen nopea ja kuituvahvistettu valumassa/tasoite. Tuotteen itsesiloittumista on rajoitettu kaatamalla tehtyjen kallistusten muotoilun helpottamiseksi, ja sitä voidaan jälkimuotoilla kaapimalla. Valumassa soveltuu erinomaisesti sähköisten lattialämmityskaapeleiden valamiseen ja sillä on hyvät täyttö- ja työstöominaisuudet. Massa on käveltävissä n. 90 min jälkeen ja päällystettävissä 1–3 vrk kuluttua. Massa soveltuu kerrospaksuuksille 5–70 mm eikä se tarvitse hiekanlisäystä. • koostumus: erikoissementtien seos • väri: harmaa • astia-aika: n. 20 min / +18 °C • käveltävissä: n. 90 min jälkeen • päällystettävissä: n. 1–3 vrk (50 mm) • kerrospaksuus: 5–70 mm • tiheys: n. 1750 kg/m³ • menekki: 1,9 kg/m²/mm • lujuus EN 13813: CT-C25-F • työskentelylämpötila: paras työstettävyys +10 °C… +20 °C, ei koskaan alle +5 °C • pakkauskoko: 25 kg Koostumuksensa ansiosta Schönox CLS:llä pieni kutistuma. Schönox CLS on pumpattavissa ja nopeasti kovettuva ja lisäksi se soveltuu sisätiloihin ja on käyttökelpoinen useimmilla alustatyypeillä. 25 kg SCHÖNOX ® CLS:ää sekoitetaan n.3,5 litraan puhdasta, kylmää vettä. Sekoituksen tulee tapahtua koneellisesti. Lue lisää tuotteesta tuoteselosteesta sekä tutustu käyttöohjeisiin.

Vaaralausekkeet:

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Tuote

Paino
25 kg
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.9
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
5
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
70
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.099 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
46 cm
Pituus
11 cm
Leveys
38 cm