Liimavaahto Sika Boom-562 Foam Fix Plus 750ml

SIKA

Ammattilaisen pistooliliimavaahto rakennus- ja eristelevyjen kiinnitykseen.

14,95 € / kpl

19,93 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaToimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502284385
  • EAN-koodi: 7612895645520

Sika Boom®-562 Foam Fix Plus on pistoolikäyttöinen laajeneva, 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen liimavaahto. Tuotteella on hyvä tartunta useisiin rakennusmateriaaleihin. Se on kustannustehokas ja soveltuu mm. eristelevyjen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen. Sika Boom®-562 Foam Fix Plus on kosteudenkestävä ja lahonkestävä kovetuttuaan ja soveltuu käytettäväksi rakenteissa myös maatason alapuolella.

Vaaralausekkeet

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Användning av produkten kan orsaka allergiska reaktioner till personer, som redan har sensibiliserats för diisocyanater. Astmatiker och personer som lider av eksem eller hudproblem borde undvika kontakt, även hudkontakt, med produkten. Produkten ska inte användas i utrymmen med dålig ventilation, om man inte använder ett andningsskydd med ett vederbörligt gasfilter (t ex av typ A1 enligt standarden EN 14387).

Pakkaus

Paino
0.97 kg
Korkeus
28.5 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm