MÄRKÄTILATASOITE PRESTO LV 10L

MÄRKÄTILATASOITE PRESTO LV 10L

TIKKURILA

Vesiohenteinen, käyttövalmis, kostean tilan kevyttasoite. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja tarttuvuus hyvä. Soveltuu kipsi- ja puukuitulevyjen, betoni- ja rappauspintojen koko- ja osatasoitukseen.

51,95 € / kpl

5,20 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500963051
  • EAN-koodi: 6408070001363

Vesiohenteinen, käyttövalmis, kostean tilan kevyttasoite. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja tarttuvuus hyvä. Soveltuu kipsi- ja puukuitulevyjen, betoni- ja rappauspintojen koko- ja osatasoitukseen.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: EUH208 Innehåller blandning av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
11 kg
Nettosisältö
10 l

Pakkaus

Paino
11.75 kg
Korkeus
18 cm
Pituus
25 cm
Leveys
25 cm