Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Muurauslaasti Vetonit Mutus 152 ML 5 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910029753 | Tuotenumero: 501587449

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen. Säilyy käyttökelpoisena noin 2 tuntia vedenlisäyksestä. Valmista laastia: 14-15 l/ 25 kg.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910029753
  • Tuotenumero: 501587449

weber ML 5 on värillinen muurauslaasti poltettujen- ja Kahi-tiilien muuraukseen, kun puhtaaksi muurattaville pinnoille halutaan tiiliväreihin sävytetyt saumat. Muurauslaastia käytetään poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen julkisivuissa ja väliseinissä. Laastia käytetään myös muuraukseen kylmässä ullakkotilassa sekä vesikaton yläpuolisen ns. kylmän hormiosuuden muurauksessa ja tulisijan erillisen kuoren muurauksessa. Muurauslaastia voidaan käyttää myös tiilirakenteiden jälkisaumaukseen, kun laastisauman syvyys on vähintään 30 mm ja muurauskappaleen vedenimu on riittävä. Tällöin sovelletaan jälkisaumalaastin tuotekortin työohjetta. Tekniset tiedot • käyttöaika: 2–3 tuntia veden lisäyksestä • sideaine: nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti • runkoaine: luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-4 mm • lisäaine: säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä • tartuntalujuus: ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) • puristuslujuus: puristuslujuusluokka M 5 • palokäyttäytyminen: A1 • pitkäaikaiskestävyys: jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan • vesihöyrynläpäisevyys: μ 15/35 • vedenimukyky: 0,2 kg/(m² ·min0,5) • lämmönjohtavuus: 0,77 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745) • tilavuuspaino 28 vrk: n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10) • värisävy: Harmaa Mutus 152 • varastointi ja säilyvyys: n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan alla määritettyyn määrään puhdasta vettä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Säilyvyysaika (kk)
12
Väri
Harmaa
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.5 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.5 cm
Pituus
49 cm
Leveys
32 cm

Ympäristötiedot

M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.