Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Muurauslaasti Weber Vetonit ML 5 Ropis 149 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910029920 | Tuotenumero: 501587445

Poltettujen tiilien ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen. Säilyy käyttökelpoisena noin 2 tuntia vedenlisäyksestä.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910029920
  • Tuotenumero: 501587445

weber ML 5 on värillinen muurauslaasti poltettujen- ja Kahi-tiilien muuraukseen, kun puhtaaksi muurattaville pinnoille halutaan tiiliväreihin sävytetyt saumat. Värillinen muurauslaasti on tarkoitettu käytettäväksi poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen julkisivuissa ja väliseinissä. Laasti soveltuu myös muuraukseen kylmässä ullakkotilassa sekä vesikaton yläpuolisen ns. kylmän hormiosuuden muuraukseen sekä tulisijan erillisen kuoren muuraukseen. Muurauslaastia voidaan käyttää myös tiilirakenteiden jälkisaumaukseen, kun laastisauman syvyys on vähintään 30 mm ja muurauskappaleen vedenimu on riittävä. Tällöin sovelletaan jälkisaumalaastin tuotekortin työohjetta. Valmista laastia saadaan n. 14–15 l/25 kg tai 560 l/1000 kg. Tekniset tiedot • käyttöaika: 2–3 tuntia veden lisäyksestä • sideaine: nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti • runkoaine: luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-4 mm • lisäaine: säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä • tartuntalujuus: ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) • puristuslujuus: puristuslujuusluokka M 5 • palokäyttäytyminen: A1 • pitkäaikaiskestävyys: jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan • vesihöyrynläpäisevyys: μ 15/35 • vedenimukyky: 0,2 kg/(m² ·min0,5) • lämmönjohtavuus: 0,77 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745) • tilavuuspaino 28 vrk: n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10) • värisävy: Valkoinen Lumi, Valkoinen Jeres 140, Valkoinen Nattas 150, Vaalea Rautus 151, Vaalea Maares 153, Vaalea Menes 157, Harmaa Olos 141, Harmaa Kielas 142, Harmaa Mutus 152, Harmaa Pudas 155, Harmaa Viipus 156, Siniharmaa Hirvas 190, Keltainen Kilpis 154, Punainen Ounas 144, Punainen Pallas 159, Ruskea Ropis 149, Ruskea Mainas 185, Musta Suomus 160 • varastointi ja säilyvyys: n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 1000 kg:n suursäkki. Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan alla määritettyyn määrään puhdasta vettä. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä (maks. +60 °C) vettä. Sekoitettu laasti on käytettävä 2–3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Säilyvyysaika (kk)
12
Väri
Ruskea
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.5 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.5 cm
Pituus
49 cm
Leveys
32 cm

Ympäristötiedot

M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. (Hiekkaa ei ole värisävyissä Lumi Valkoinen, Jeres 140 Valkoinen, Nattas 150 Valkoinen, Hirvas 190 Siniharmaa.) PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. (Det finns ingen qarz i färgerna Snö Vit, Jeres 140 Vit, Nattas 150 Vit, Hirvas 190 Blågrå.) Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.