Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Oikaisulaasti Weber Vetonit 137 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Kuituvahvistettu sementtilaasti lujien kiviaineisten seinien ja sokkeleiden oikaisemiseen.

  • parannettu työstettävyys
  • voidaan levittää myös kastelukannulla
  • alhainen laastin menekki
  • lujuusluokka M15

25,20 € / kpl

1,01 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501408875
  • EAN-koodi: 6415910021122

Oikaisulaasti weber 137 on kuituvahvistettu sementtilaasti lujien kiviaineisten seinien ja sokkeleiden oikaisemiseen. Käyttökohteina sisätiloissa ovat kuivat, kosteat ja märät tilat. Tuote soveltuu myös märkätiloissa vedeneristettävien seinien oikaisuihin. Ulkona tuote soveltuu sokkeleiden oikaisuihin. Suurin raekoko on noin 1,0 mm. Kerrospaksuus kokonaan tasoituksessa on 3–10 mm, osittain tasoituksessa 3–15 mm. Menekki on n. 1,5 kg/m²/mm:n kerrosvahvuus. Kuituvahvistettu oikaisulaasti läpiseen hyvin vesihöyryä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan. Tuotteella on myös alhainen vedenimu. Oikea valinta kevytsoraharkkosokkeleissa. Tekniset tiedot • menekki: n. 1,5 kg/m²/mm • suositeltava kerrospaksuus: kokonaan tasoituksessa 3–10 mm. Osittain tasoituksessa 3–15 mm. • vedentarve: 4,5–5 l/25 kg • sideaine: sementti, kalkki ja polymeerit • runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi, raekoko 0–1 mm • lisäaine: kapillaarista vedenimeytymistä pienentävät ja säänkestävyyttä parantavat lisäaineet • puristuslujuus 28 vrk: > 6 MPa (SFS-EN 1015-11) • paloluokka: A2, Palamaton (EN 13501-1) • vesihöyrynläpäisevyys: Sd < 0,2 m (SFS-EN 1015-19) • vedenimukyky: < 0,2 kg/(m² min0,5) (SFS-EN 1015-18) • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 4,5–5 litraan puhdasta vettä. Laasti levitetään käsin tai ruiskulla. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
15
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.5
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.18
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
3
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.5 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.4 cm
Pituus
49 cm
Leveys
29.6 cm

Ympäristötiedot

M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.