Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Oikaisulaasti Weber Vetonit Unirender 414 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Käsin tai koneellisesti levitettävä, kuituvahvisteinen laasti alustojen oikaisuun ja täyttöön.

26,30 € / kpl

1,05 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501408871
  • EAN-koodi: 6415910021078

Weber 414 on käsin tai koneellisesti levitettävä, kuituvahvisteinen laasti alustojen oikaisuun ja täyttöihin. Täyttörappauslaasti soveltuu kevytsora-, kevytbetoni-, betoni- ja betoniharkko- sekä tiilipinnoille suuriin oikaisuihin ja täyttöihin, esim. eristerappauksien alustojen oikaisuun, ikkunasmyygien täyttöön sekä paksuihin oikaisuihin sisäsaneerauksissa. Oikaisulaaasti läpäisee hyvin vesihöyryä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan. Tuotetta käytetään myös täyttölaastina UniTop-kolmikerrosrappausjärjestelmässä sekä MonoRoc-eristerappausjärjestelmässä. Yli 30 mm:n oikaisuissa, laajoilla alueilla, suositellaan rappauksen tukemista alustaan kiinnitetyllä metalliverkotuksella. Suurin raekoko on 4 mm. Kerrospaksuus 5–30 mm. Menekki 1,5 kg/m²/mm. Tekniset tiedot • menekki: n. 1,5 kg/m²/mm • suositeltava kerrospaksuus: 5–30 mm (smyygien ja kolojen täyttö n. 50 mm) • vedentarve: 4–4,5 l/25 kg • sideaine: sementti ja kalkki • runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi sekä muovikuidut, raekoko 0–4 mm • lisäaine: kapillaarista vedenimeytymistä vähentävät, säänkestävyyttä parantavat lisäaineet • puristuslujuus 28 vrk: 5–7 MPa • paloluokka: A1, Palamaton (EN 13501-1) • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki. Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 4–4,5 litraan puhdasta vettä. Tuote levitetään käsin tai ruiskulla. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
30
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.5
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.16
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
5
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.5 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.4 cm
Pituus
49 cm
Leveys
29.6 cm

Ympäristötiedot

M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.