Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Paikkauslaasti Weber REP 45 KOVA 20kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Betonirakenteiden oikaisu, täyttö ja paikkaus sekä vaaka- että pystypinnoille. Soveltuu betonirakenteille, joiden lujuus on alueella 35 - 55 MPa.

  • suola-pakkasrasituksen kestävä
  • muovikuituvahvisteinen
  • Silko-hyväksytty

52,20 € / kpl

2,61 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 502153206
  • EAN-koodi: 6415910045821

Weber REP 45 on suola-pakkaskestävä valumaton R4-luokan betoninkorjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin. Paikkauslaasti sopii betonirakenteiden oikaisuun, täyttöön ja paikkaukseen sekä vaaka- että pystypinnoille korjausmenetelmän 3.1 mukaisesti (käsin tehtävä laastipaikkaus). Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset, eli soveltuu betonirakenteille, joiden lujuus on alueella 35...55 MPa. Heikommille betonialustoille käytetään weber REP 25+ Korroosiopaikkauslaastia. Vaadittaessa sulfaatinkestävää tai erityisen lujaa korjauslaastia käytetään weber REP 65 Korjauslaastia. SILKO-hyväksytty tuote soveltuu erityisesti silta- ja satamarakenteiden korjauksiin. Suositeltava kerrospaksuus n. 5–20 mm, yksittäiset täytöt 50 mm. Valmista massaa muodostuu n. 11 l/20 kg. Tekniset tiedot • suositeltava kerrospaksuus: n. 5–20 mm (yksittäiset täytöt 50 mm) • vedentarve: 3,0–3,3 l/20 kg (15–16,5 %) • valmista massaa: n. 11 l/20 kg • käyttöaika: n. 45 min • sideaine: CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri • runkoaine: luonnonhiekka 0–2 mm • lisäaine: työstettävyyttä, tartuntaa, tiiveyttä sekä säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä polypropyleenikuituja • tartuntalujuus 28 vrk: > 2,0 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 1/7/28 vrk: n. 10 MPa/ n. 30 MPa/45 MPa (EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4) • paloluokka: A2 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: suola-pakkaskestävä (EN 13687-1) • karbonatisoitumisen kestävyys: hyväksytty (EN 13295) • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • kapillaarinen vedenimeytyminen: ≤ 0,5 kg/(m²*h0,5) (SFS-EN 13057) • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 20 kg:n muovisäkki Säkillinen (20 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti esim. porakonevispilällä 3,0–3,3 litraan juomakelpoista vettä. Laasti levitetään käsin. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
20 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
50
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.5
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Vedentarve (l/kg)
0.15
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
5
Pakkauskoko (kg)
20

Pakkaus

Paino
20.417 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
12.2 cm
Pituus
46 cm
Leveys
26.9 cm

Ympäristötiedot

GWP-arvo (kg CO2e/t) vahvistetusta EPD-ympäristöselosteesta
406
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen. .